Spausdinti

 (Suvestinė redakcija)

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
1991 m. kovo 28 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 6)* 

 

Lietuvos lenkų pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase
taisyklės

Šios taisyklės taikomos tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos piliečio pasas išduodamas remiantis dokumentais, kurie neturi lietuviškų įrašų ir turi lenkiškus įrašus.

I. Taisyklėse nurodomi tik tie lenkų kalbos rašmenys, kurie nesutampa su lietuviškais jų atitikmenimis.

Originali forma – sulietuvinta forma (nesugramatinta – sugramatinta)

1. Balsės

ą – om prieš b, p:

Dąbrowski – Dombrovski – Dombrovskis

ą – on visais kitais atvejais:

Łątkowski – Lontkovski – Lontkovskis
Wądolski – Vondolski – Vondolskis
Mączyński – Mončynski – Mončynskis
Wąsowicz – Vonsovič – Vonsovičius

ę – em prieš b, p:

Dębski – Dembski – Dembskis
Kępski – Kempski – Kempskis

ę – en visais kitais atvejais:

Pędzelewski – Pendzelevski – Pendzelevskis
Lęcki – Lencki – Lenckis
Węžyk – Venžyk – Venžykas
Węgierski – Vengerski – Vengerskis

i (minkštumo ženklas) – prieš e, ę:

Bielikowicz – Belikovič – Belikovičius
Ciechanowski – Cechanovski – Cechanovskis
Dziekiewicz – Dzekevič – Dzekevičius
Mieczysław – Mečyslav – Mečyslavas
Niedzielska – Nedzelska
Czekień – Čeken – Čekenis
Dzięgielewski – Dzengelevski – Dzengelevskis

Bet (prieš a):

Białecki – Bialecki – Bialeckis
Hiacynt – Hiacynt – Hiacyntas

ó – u:

Wójtowicz – Vuitovič – Vuitovičius
Skórko – Skurko – Skurka
Piórko – Piurko – Piurka
Józef – Juzef – Juzefas
Judymówna – Judymuvna
Kaziów – Kaziuv – Kaziuvas

2. Priebalsės

j – i prieš priebalses:

Ajdukowicz – Aidukovič – Aidukovičius
Kajtoch – Kaitoch – Kaitochas
Ejsmunt – Eismunt – Eismuntas
Chojnowski – Choinovski – Choinovskis
Domejko – Domeiko – Domeika

ć – c:

Ćwikliński – Cviklinski – Cviklinskis
Ćywiński – Cyvinski – Cyvinskis

l – li prieš a, ą, o, ó, u:

Ladawski – Liadavski – Liadavskis
Lutowicz – Liutovič – Liutovičius
Lądecki – Liondecki – Liondeckis
Grzela – Gželia
Ludmiła – Liudmila

Bet (ne lenkiškos kilmės varduose):

Jolanta – Jolanta
Adelajda – Adelaida

ł – l:

Paweł – Pavel – Pavelas
Władysław – Vladyslav – Vladyslavas
Łęcki – Lencki – Lenckis
Mikłaszewicz – Miklaševič – Miklaševičius

ń – n:

Jasiński – Jasinski – Jasinskis
Iliński – Ilinski – Ilinskis
Czekień – Čeken – Čekenis

ś – s:

Śniadecki – Sniadecki – Sniadeckis
Pieńkoś – Penkos – Penkosis

w – v:

Władysław – Vladyslav – Vladyslavas
Wanda – Vanda

ź – z:

Kuźmicki – Kuzmicki – Kuzmickis
Kuźma – Kuzma

ż – ž:

Żmijewski – Žmijevski – Žmijevskis
Żarnowski – Žarnovski – Žarnovskis
Ważny – Važny – Važnas

3. Priebalsių junginiai

cz – č:

Czesław – Česlav – Česlavas
Czernecki – Černecki – Černeckis

rz – š po ch, k, p, t:

Krzywicki – Kšyvicki – Kšyvickis
Przemysław – Pšemyslav – Pšemyslavas
Trzebiński – Tšebinski – Tšebinskis

rz – ž visais kitais atvejais:

Rzecki – Žecki – Žeckis
Grzegorz – Gžegož – Gžegožas
Jarzyński – Jažynski – Jažynskis

sz – š:

Szejnicki – Šeinicki – Šeinickis
Szymon – Šymon – Šymonas

4. Sudvigubintos priebalsės

łł – l:

Dowgiałło – Dovgialo – Dovgiala

nn – n:

Anna – Ana

tt – t:

Violetta – Violeta

mm – m:

Emma – Ema

II. PAVARDŽIŲ IR VARDŲ GRAMATINIMAS.

1. Vyrų pavardėms ir vardams, kurie baigiasi priebalsiu, dedamos galūnės -as, -is, -(i)us.

1.1. Galūnė -as dedama asmenvardžiams, kurie baigiasi kietuoju priebalsiu:

Bohdan – Bohdanas
Hajduk – Haidukas
Kajtoch – Kaitochas
Grzegorz – Gžegožas
Przemysław – Pšemyslavas
Józef – Juzefas
Czesław – Česlavas
Jan – Janas

1.2. Galūnė -is dedama asmenvardžiams, kurie baigiasi minkštuoju priebalsiu (išskyrus ):

Czekień – Čekenis
Pieńkoś – Penkosis
Rytel – Rytelis
Balciul – Balciulis
Giedrojć – Gedroicis
Karol – Karolis

1.3. Galūnė -(i)us dedama pavardėms, kurios baigiasi , ir vardams, kurie baigiasi -j:

Wąsowicz – Vonsovičius
Mikłaszewicz – Miklaševičius
Wójtowicz – Vuitovičius
Cytowicz – Cytovičius
Bielikowicz – Belikovičius
Tomaszewicz – Tomaševičius
Chodkiewicz – Chodkevičius
Andrzej – Andžejus
Maciej – Macejus

2. Moterų pavardėms, kurios baigiasi priebalsiu, galūnės nededamos:

Czekień – Čeken
Balciul – Balciul
Wąsowicz – Vonsovič
Chodkiewicz – Chodkevič

3. Vyrų pavardžių galūnė -o keičiama į -a:

Moniuszko – Moniuška
Matejko – Mateika
Skórko – Skurka
Piórko – Piurka
Dowgiałło – Dovgiala
Surwiłło – Survila

4. Moterų pavardės paliekamos su galūne -o:

Moniuszko – Moniuško
Piórko – Piurko
Surwiłło – Survilo 

*Pastaba. Kai Lietuvos Respublikos pilietės pavardė sudaroma iš tokio tipo sugramatintos lenkų kilmės piliečio pavardės (pvz., Moniuška, Piurka, Survila), moters pasirinkimu jos pavardė gali būti arba nesugramatinta su galūne -o, arba sugramatinta su galūne -a.

5. Vyrų pavardėms, kurios baigiasi -i (po minkštojo priebalsio), pridedama -s:

Lipiński – Lipinskis
Lisiecki – Liseckis
Wierzyński – Vežynskis
Niedzwiecki – Nedzveckis
Rzecki – Žeckis
Chojnowski – Choinovskis

6. Vyrų vardų galūnė -y (po kietojo priebalsio) keičiama į -as, kartais – -is:

Ksawery – Ksaveras
Damazy – Damazas
Ważny – Važnas

Bet: Jerzy – Ježis

7. Asmenvardžių galūnė -a atitinka lietuvišką galūnę -a:

Halina – Halina
Teresa – Teresa
Ewelina – Evelina
Jadwiga – Jadviga
Henryka – Henryka
Gumowska – Gumovska
Przygodzka – Pšygodzka
Gieczewska – Gečevska
Niedzielska – Nedzelska
Kuźma – Kuzma

8. Moterų vardų galūnė -ja paliekama nepakeista:

Felicja – Felicja
Lucja – Liucja

Galūnė -ia keičiama į -ija:

Maria – Marija 

_____________________ 

* 2021-07-01 VLKK protokoliniu nutarimu Nr. PN-13 įrašyta pastaba į 4 punktą.