Spausdinti
Komisijos patvirtintų skyrybos nutarimų įgyvendinimas svarbus ne tik pagrindinei, vidurinei mokyklai, gimnazijoms, bet ir pradinėms mokykloms. Žurnalas „Žvirblių takas“, siekdamas padėti pedagogams, parengė specialų priedą „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla“.

Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla (Žvirblių takas, 2006, Nr. 6, priedas)
Vilnius: UAB leidykla „Gimtasis žodis“, 2006.

Žvirblių takas, 2006, Nr. 6, priedas2006 m. rugsėjo 28 d. buvo patvirtintos Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir įsigaliojo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos dėl kai kurių skyrybos dalykų. 2006 m. spalio 6 d. taisyklės buvo paskelbtos „Valstybės žiniose“ (Nr. 107). Šio dokumento įgyvendinimas svarbus ne tik pagrindinei, vidurinei mokyklai, gimnazijoms, bet ir pradinėms mokykloms. Žurnalas „Žvirblių takas“, siekdamas padėti pedagogams, parengė specialų priedą „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla“.

Priede skelbiama gimtosios kalbos vadovėlių autorių Vidos Plentaitės ir Elenos Marcelionienės straipsnis „Skyrybos mokymas – svarbi mokinių kalbos ugdymo sritis“, pradinių klasių mokytojų Neringos Vaškevičiūtės („Ženklai sakinio gale“) ir Daivos Jakavonytės („Dialoginės kalbos mokymas III–IV klasėje“) metodiniai straipsniai. Priedą užbaigia privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės.

Šis žurnalo priedas yra tęstinio projekto „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bei jų ugdytinių kalba“ sudedamoji dalis. Projektą nuo 2003 m. remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Leidinys išėjo kaip žurnalo „Žvirblių takas“ 2006 metų 6 numerio nemokamas priedas prenumeratoriams.

Išleista iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų