Spausdinti

 

2006 m. rugsėjo 28 d. Komisija patvirtino Laikinosios skyrybos pakomisės teiktus skyrybos nutarimus (žr. toliau). Pakomisę sudarė: doc. dr. A. Drukteinis (pakomisės ir pirminės darbo grupės pirmininkas), doc. dr. G. Akelaitis (taip pat darbo grupės narys), prof. habil. dr. V. Ambrazas, A. Ausmanienė, doc. dr. B. Dobrovolskis (pirminės darbo grupės konsultantas), dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. A. Pakerys, doc. dr. R. Rinkauskienė, doc. dr. V. Salienė, habil. dr. N. Sližienė, habil. dr. A. Valeckienė. (Projektus recenzavo ir vertino mokytojai, Komisijos svetainės lankytojai.)

Skyrybos nutarimai (žr. TEISINĖ INFORMACIJA / VLKK nutarimai):

  1. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107-4084)

  2. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107-4085)

  3. „Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“  (lentelė)

Priėmus skyrybos nutarimus paskelbti negaliojančiais ankstesnių Komisijos nutarimų punktai dėl skyrybos: 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 3–4 punktai (žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“) ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) antroji dalis „Skyryba“. 

Išsamų skyrybos taisyklių rinkinį, tenkinantį ne tiek mokyklos ir skyrybos klaidų vertintojų, kiek kalbos redaktorių poreikius, rengia habil. dr. Adelė Valeckienė. Šiuo metu būsimojo leidinio „Lietuvių kalbos skyryba“ (3-iasis leidimas, skaičiuojant nuo pirmųjų „Lietuvių kalbos skyrybos“ leidimų) rankraštis redaguojamas ir derinamas su nutarimais. 

Naujienose (dėl skyrybos)

2004-09-15  Kuriamos privalomosios skyrybos taisyklės 
2005-02-18  Privalomųjų skyrybos taisyklių projektas
2005-06-16  Naujos skyrybos taisyklės (skyrybos dokumentų projektus komentuoja A. Drukteinis)
2005-09-13  Kad kablelis nesugadintų mokinio gyvenimo (doc. dr. A. Drukteinio interviu)
2005-09-13  Lietuvių kalba – reformos taikiklyje (dr. I. Smetonienės interviu
2007-01-08  „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla“, Žvirblių takas, 2006, Nr. 6, priedas.
2007-01-08  „Kalbos naujovės ir jų sklaida“, Gimtasis žodis, 2006, Nr. 12, priedas.  

Drukteinis A. Skyrybos pertvarka ir probleminiai jos klausimai, Lietuvių kalba: el. mokslo žurnalas, 2007, sąs. 1.
Drukteinis A. Pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymas: metodinės rekomendacijos, smm.lt.

2007-01-12  Drukteinis A. Pertvarkytos skyrybos taisyklės ir jų taikymas; Skyryba: naujovės ir keblumai
 

2007-07-05  Kniūkšta P. Naujos skyrybos taisyklės: ką jos duoda ir ką patiems reikia suvokti, Kaunas: Šviesa, 2007.

 2007-12-18  Miliūnaitė R. Jungtuko „bei“ normos ir vartosena, Gimtoji kalba, 2007, Nr. 10, 11; kalbosnamai.lt. 

2007-12-21  Akelaitis G. Kada skiriamos ir kada neskiriamos konstrukcijos su „pagal“, Gimtoji kalba, 2007, Nr. 11. 

2008-05-06 Pangonytė A. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės  (pranešimas redaktoriams, žr. kaip naujienos priedą, čia)


Konsultacijose
: Ar žinote / Ar tiesa, kad... (apie skyrybą) 

2006-10-27  Ar tiesa, kad galima kableliais išskirti „taigi“, „apskritai“, „esą“ ir pan.?
2006-12-08  Ar žinote, kaip skirti junginius su „tokie kaip“, „tokios kaip“? 
2006-12-08  Ar žinote, kur dėti tašką? 
2006-12-08  Kaip skirti junginius su „tema“, „antrašte“, „pavadinimu“, „vardu“, „pavarde“, „pravarde“? 
2006-12-15  Ar tiesa, kad po „tuo labiau“ prieš „kad“ nereikia kablelio? 
2007-01-11  Ar dėti kablelį „Mes žinome_ kaip“? 
2008-03-28  Ar įterpinys gali būti iš vienos pusės skiriamas kableliu, o iš kitos – brūkšniu?

Konsultacijų banke žr. įrašus su žyma „skyryba“.

Nacionalinio diktanto tekstų skyrybos ypatumų paaiškinimus, čia.


Pastabas ir komentarus prašom rašyti adresu aiste.pangonyte@vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2017 m. gegužę.
 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.