Spausdinti

Skyrybos nutarimai:

  1. 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ (komentaras, 2019-11-12); pataisymai (priimti 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. N-10 (180)), žr. suvestinę taisyklių redakciją (2019-12-19).  
  2. Skyrybos nuostatų – privalomųjų ir pasirenkamųjų – gretinamasis variantas (naujasis) 
  3. Leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė prof. A. Drukteinis)

    *** ***
  4. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ (nebegalioja)

  5. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“  (nebegalioja)

  6. „Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“  (senasis)

Skyrybos nutarimus parengė 2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sudaryta Laikinosios skyrybos pakomisė: doc. dr. A. Drukteinis (pakomisės ir pirminės darbo grupės pirmininkas), doc. dr. G. Akelaitis (taip pat darbo grupės narys), prof. habil. dr. V. Ambrazas, A. Ausmanienė, doc. dr. B. Dobrovolskis (pirminės darbo grupės konsultantas), dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. A. Pakerys, doc. dr. R. Rinkauskienė, doc. dr. V. Salienė, habil. dr. N. Sližienė, habil. dr. A. Valeckienė. (Projektus recenzavo ir vertino mokytojai, Komisijos svetainės lankytojai.) 

Priėmus skyrybos nutarimus paskelbti negaliojančiais ankstesnių Komisijos nutarimų punktai dėl skyrybos: 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 3–4 punktai (žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“) ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) antroji dalis „Skyryba“. 

Išsamų skyrybos taisyklių rinkinį, tenkinantį ne tiek mokyklos ir skyrybos klaidų vertintojų, kiek kalbos redaktorių poreikius, buvo parengusi habil. dr. Adelė Valeckienė, tačiau Lietuvių kalbos institutas jo taip ir neišleido.

2018 m. VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė apsvarstė prof. dr. Albino Drukteinio parengtą naujo leidinio „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ rankraštį. Patobulintas ir recenzuotas leidinys pristatytas Kalbos komisijai 2019 m. vasario 28 d.; kartu paprašyta parengti reikalingus skyrybos nutarimų pakeitimus. Iškilę reikalingi nutarimų dėl privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos pakeitimai Rašybos, skyrybos ir gramatikos pakomisės teikimu buvo aptarti 2019 m. birželio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje. Pakeitimams iš esmės pritarta, be to, nuspręsta skyrybos taisykles tvirtinti vienu nutarimu.

Naujos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės patvirtintos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178), kartu paskelbtas ir prof. A. Drukteinio parengtas komentaras

Skyrybos taisyklių komentarai 

2004-09-15  Kuriamos privalomosios skyrybos taisyklės 
2005-02-18  Privalomųjų skyrybos taisyklių projektas
2005-06-16  Naujos skyrybos taisyklės (skyrybos dokumentų projektus komentuoja A. Drukteinis)
2005-09-13  Kad kablelis nesugadintų mokinio gyvenimo (doc. dr. A. Drukteinio interviu)
2005-09-13  Lietuvių kalba – reformos taikiklyje (dr. I. Smetonienės interviu

2007-01-08  Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla, Žvirblių takas, 2006, Nr. 6, priedas – internetinė nuoroda nebeveikia)  
2007-01-08  „Kalbos naujovės ir jų sklaida“, Gimtasis žodis, 2006, Nr. 12, priedas  – internetinė nuoroda nebeveikia)

Drukteinis A. Skyrybos pertvarka ir probleminiai jos klausimai, Lietuvių kalba: el. mokslo žurnalas, 2007, sąs. 1. 

Drukteinis A. Pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymas: metodinės rekomendacijossmm.lt.

2007-01-12  Drukteinis A. Pertvarkytos skyrybos taisyklės ir jų taikymasSkyryba: naujovės ir keblumai  

2007-07-05  Kniūkšta P. Naujos skyrybos taisyklės: ką jos duoda ir ką patiems reikia suvokti, Kaunas: Šviesa, 2007.

2007-12-21  Akelaitis G. Kada skiriamos ir kada neskiriamos konstrukcijos su „pagal“, Gimtoji kalba, 2007, Nr. 11.  

2007-12-18  Miliūnaitė R. Jungtuko „bei“ normos ir vartosena, Gimtoji kalba, 2007, Nr. 10, 11; kalbosnamai.lt.  

2008-05-06  Pangonytė A. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės, PDF (pranešimas redaktoriams, naujienose čia

2019-11-12  Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių komentaras (komentuoja A. Drukteinis)

2020-06-12  Drukteinis A. Kas sunku skyryboje ir kiek keitėsi jos taisyklės (PasaulioLietuvis.lt, 2020-06-11)  

2020-06-24  Gretinamasis skyrybos nuostatų variantas (VLKK.lt) 

2020-06-30  Naujas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (VLKK.lt) 

2021-07-14  Albinas Drukteinis. Keblesni skyrybos ir sintaksinės interpretacijos atvejai (1): įterpiniai ir aiškinamosios sakinio dalys (GK, VLKK.lt)   

2021-07-22  Albinas Drukteinis. Keblesni skyrybos ir sintaksinės interpretacijos atvejai (2): skiriamosios sakinio dalies ribos (GK, VLKK.lt) 


Konsultacijų banke žr. įrašus su žyma „skyryba“.

Nacionalinio diktanto tekstų SKYRYBOS ypatumų paaiškinimus, čia.

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2021 m. rugpjūtį.
 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.