Spausdinti

(Inf. pran., 2006, Nr. 75)

REKOMENDACIJA
DĖL VERSTINIŲ LEIDINIŲ AUTORIŲ VARDŲ IR PAVARDŽIŲ ADAPTUOTŲ FORMŲ TEIKIMO

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. R-2 (r-3)
Vilnius

Atsižvelgdama į kitų kalbų asmenvardžių rašybos ir tarimo ypatumus, Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja:

Verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių sulietuvintas formas – adaptuotas pagal apytikslį tarimą, užrašytas lietuvių kalbos rašmenimis su lietuviškomis linksnių galūnėmis – teikti:

1. greta originalių formų leidinių anotacijose po leidybinio katalogavimo bibliografinio įrašo, ketvirtame viršelio puslapyje, viršelio aplanke ar kitoje vietoje, kur nurodomi duomenys apie autorių ir (ar) kūrinį;

2. bibliotekų, leidyklų kataloguose – susietas su originaliomis autorių vardų ir pavardžių formomis.

KOMISIJOS PIRMININKĖ IRENA SMETONIENĖ

____________________

Trumpas įžanginis komentaras.

Atitinkamai papildyta leidybinio katalogavimo anketa – įterptas 2.6 punktas, žr. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje.