Spausdinti

Parengta pagal
„Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą“, Vilnius, 1992, § 189,
„Kanceliarinės kalbos patarimus, Vilnius, 2002, p. 187, 233 ir kt.


1. Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 5 vaikai, 2 marškiniai (sk. dveji marškiniai), 21 puslapis, 12 mašinų.

Skaičiai, žymintys daiktų eilę, gali būti rašomi ir romėniškais, ir arabiškais skaitmenimis, pvz.: XXI amžius, IV mėn., II veiksmas, III tomas, XXIII skyrius, I dalis, V kategorija;
8 klasė, 5 pavyzdys, 6 lentelė, 2003 metai (sk. du tūkstančiai tretieji metai), 25 diena, 10 valanda, 25 puslapis, 34 tomas, Nr. 2.

Šimtmečių, dramos veiksmų, knygos skyrių, konferencijų eilė paprastai žymima romėniškais skaitmenimis, o metų, dienų, valandų, puslapių, mokyklų, gatvių, numerių eilė – arabiškais skaitmenimis. Be to, arabiškais skaitmenimis paprastai rašomi dideli skaičiai.

Žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės, ypač sakinyje, pvz.: 12-as kvadratas, 1-a, 2-a kategorija;
9-oji vidurinė mokykla, 8-asis pulkas, 33-iaisiais amžiaus metais, 100-asis koncertas, kovo 8-oji, 60-osios metinės, 2-oji simfonija, 1-asis asmuo, Bajorų Sodų 25-oji g.

Dokumentų dalys, punktai, numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Punktas gali būti pažymėtas skaitmenimis, rodančiais skyrių, poskyrį, punktą ir papunktį, pvz., 2.4 punktas.

Pastabos:
     1. Galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.: 3-iasis (ne 3-asis).

     2. Prie romėniškų skaitmenų galūnės nededamos.


2. Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.: 10 tūkstančių arba 10 tūkst.; 5 milijonai arba 5 mln.

Pastabos:
     1. Dešimtainės ir šimtainės skiriamos kableliais, pvz.: 1,5 kg (ne 1.5 kg), 0,25 g (ne 0.25 g).

     2. Dideli skaičiai gali būti žymimi grupuojamais skaitmenimis, rišliame tekste grupuojant didelius skaičius paprastai daromas tarpas (rekomenduojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 3 000, 15 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000. Kompiuterinėse priemonėse, skirtose duomenims apdoroti: rinkti, rikiuoti, laikyti, perduoti arba kitaip tvarkyti kompiuteriu, dedamas taškas. Lietuvių kalboje tarp skaitmenų grupių nededamas kablelis.

Paskutiniai pakeitimai 2014-01-10.