Spausdinti

     Lietuvių kalbos abėcėlė, kitaip raidynas, yra lotyniško pagrindo, jį sudaro 32 raidės* (raidžių pavadinimus žr. čia). Lotynų kalbos raidės papildytos nosinėmis raidėmis ą, ę, į, ų ir raidėmis su diakritiniais ženklais: č, š, ž, ė, ū. Raidžių pavadinimus žr. konsultacinį įrašą abėcėlė.

 Raidynas

     Iš kai kurių abėcėlės raidžių yra sudaryti dviraidžiai dz, , ch.

* Nelietuviškuose žodžiuose (ypač asmenvardžiuose) dar pavartojamos raidės: Q q, W w, X x, kiek rečiau Ä ä, Ö ö, Ü ü, kiek rečiau Æ æ, Å å, Ø ø ir kt. („Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, 1997, p. 19).

     Leidinys „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) yra vienintelis norminis rašybos taisyklių rinkinys (sutrumpintai – LKRS).

     Šio leidinio pirmoji dalis „Rašyba“ (žr. poskyrį LKRS turinys viršuje) galioja tiek, kiek neprieštarauja vėliau priimtiems nutarimams, pirmiausia 1997 m. birželio 19 d. nutarimui Nr. 60Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (Žin., 1997, 63-1490; 2004, 81-2930; 2006, 107-4086; žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“), antroji dalis „Skyryba“ 2006 m. paskelbta nebegaliojančia (daugiau žr. Skyryba). Į Kalbos komisijos 60-ąjį nutarimą sujungtos ankstesnių. t. y. 1977–1990 metų, Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos mokslų akademijos nutarimų Nr. 1–32 rašybos ir skyrybos nuostatos.

     Dar atkreipiame dėmesį į vėlesnes Kalbos komisijos ir Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės rekomendacijas:

     Rekomendacija „Dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide“ buvo apsvarstyta išplėstinėje Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisėje kartu su įvairių konfesijų atstovais. Projektas liko Kalbos komisijos nepatvirtintas, tačiau iš principo juo galima remtis, žr. Nutarimai, Projektai.

     2008 m. kovo 3 d. Kalbos komisija buvo sudariusi darbo grupę rašybos taisyklėms peržiūrėti: D. Vaišnienė (grupės vadovė), A. Kazlauskienė, N. Linkevičienė, A. Malakauskas, R. Rinkauskienė, N. Sližienė. Grupė diskutavo dėl nosinių raidžių veiksmažodžių esamojo laiko šaknyse, ilgųjų ir trumpųjų balsių veiksmažodžių šaknyse, joto rašybos tarptautiniuose žodžiuose, žodžių rašymo kartu ir skyrium, santrumpų, sutrumpinimų, didžiųjų raidžių, kabučių, brūkšnių ir kitų ženklų vartojimas. Grupės išvadas ketinama panaudoti naujame leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ – 2018 m. VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė svarsto R. Vladarskienės ir P. Zemlevičiūtės parengtą „Rašybos“ dalies juodraštį. 

     Rašybos, skyrybos ir skiriamųjų ženklų vartojimo klausimai iš naujo aptarti svarstant „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovą“ (Liuksemburgas, 2014). Laikinosios pakomisės (A. Drukteinis, L. Murinienė, R. Vladarskienė, L. Pažūsis, N. Maskaliūnienė, J. Kelpšienė) posėdžiuose rengėjams iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovavo E. Jakulis. 

     2018–2019 m. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė apsvarstė naujo leidinio „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė R. Vladarskienė, P. Zemlevičiūtė) rankraštį (parengė R. Vladarskienė, P. Zemlevičiūtė) rankraštį. 2020 m. sausį apsvarstytos recenzentų pastabos. Patobulintas leidinio rankraštis apsvarstytas Kalbos komisijos posėdžiuose dalimis (2020–2021 m.). Pataisytas viešinamas nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. – laukiama kalbos redaktorių, mokytojų, vertėjų, visuomenės pasiūlymų. 


Naujienose

  • apie rašybos normų patikslinimus

2008-05-27 Svarstyta šąla, bąla, gęsta, mąžta... rašyba  (A. Pangonytė, VLKK.lt)

2020-06-01 Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos (R. Vaskelaitė, VLKK.lt; Gimtoji kalba, 2020, nr. 5, p. 3–9) 
 

  • apie rašybos normų svarstymus

2014-05-06  Internete „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas“ (A. Pangonytė, VLKK.lt)
 

  • apie rašybos ypatumų aiškinimus:

2010-04-01  Diktantas „Skubėkime augti“ (su RAŠYBOS paaiškinimais)

2010-05-08  Diktantas „Kazlai, pilni smėlio“ (su RAŠYBOS paaiškinimais)

2013-02-27  Diktantas „Senelio laiškas“ (su RAŠYBOS paaiškinimais)

2014-02-24  Diktantas „Skrydis“ (su RAŠYBOS paaiškinimais)

2014-04-12  Diktantas „Paukščiai lizdų visokiausių“ (su RAŠYBOS paaiškinimais)  

2015-02-23 Laura Sintija Černiauskaitė „Pokalbis“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2015-04-11 Sigitas Parulskis „Diena ne veltui“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2016-02-29 Danutė Kalinauskaitė „Sugrįžimas“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2016-04-09 Mindaugas Nastaravičius „Parytys“(su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2017-02-26 Alvydas Šlepikas „Bedugnė“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2017-04-08 Donatas Petrošius „Ir laimingai“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2018-03-05 Julius Sasnauskas „Vienkartinumas“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2018-04-07 Donaldas Kajokas „Grok, Jurgi, grok...“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2019-03-12 Dovilė Filmanavičiūtė „Odė moterystei“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2019-04-13 Ištrauka iš Vaižganto romano „Pragiedruliai“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2020-03-02  Diktantas „Milinė“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

 

  • apie raštingumą

2007-03-06  Tautos raštingumas ir jo skatinimo būdai (LRT, VLKK.lt)

2012-10-04  VLKK atstovės pasitarime dėl brandos egzaminų raštingumo vertinimo normų (VLKK.lt) 

2012-12-20  Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstyti moksleivių raštingumo pokyčiai (VLKK.lt) 

2013-02-13  Kolegijos pirmakursių raštingumas: gal lietuvių kalbai nereikalingos nosinės raidės? (Tyrimas) (Aušra Rimkutė) 

2013-03-28  Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytos neraštingumo problemos (VLKK.lt) 

2013-02-28  Dalyvauta ŠMM darbo grupės posėdyje dėl mokinių raštingumo gerinimo priemonių (VLKK.lt) 

2013-04-24  LEU rektorato posėdyje aptartos specialybės kalbos dėstymo problemos (VLKK.lt) 

2013-09-30  Bus siekiama gerinti kariūnų kalbos įgūdžius (VLKK.lt) 

2013-11-15  ŠMM pateikti siūlymai nemažinti funkcinio lietuvių kalbos raštingumo reikalavimų (VLKK.lt) 

2015-02-03  Akademinės kalbos tyrimas rodo žemą raštingumo lygį (VLKK.lt)      

 


     Dar žr. svetainės įrašus, turinčius žymę „rašyba“; konsultacinius įrašus su žyma „rašyba“. 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt.

Paskutinė redakcija 2021 m. rugsėjis.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.