Spausdinti
   

Ubiškė

Ùbiškė (1), mstl. Telšių r.

Ubiškės

Ubìškės (2), k. Trakų r.

Ūdrija

Ūdrijà (2), k. Aly­taus r.

Ūgė

Ū̃gė (2), up., Ta­tu­los kr., Pa­kruo­jo r.

Ugioniai

Ugióniai (1), k. Ra­sei­nių r.

Uk­mer­gė

Uk­mer­gė̃ (3b), mst., r. c.

Uk­ri­nai

Uk­ri­naĩ (4), k. Mažei­kių r.

Ūla

Ūlà (4), up., Mer­kio kr., ež. Varė­nos r.

Uliūnai

Uliū́­nai (1), k. Pa­nevėžio r.

Un­guraitis

Un­guráitis (1), ež. Trakų r.

Un­gurinis

Un­gurìnis (2), ež. Švenčio­nių r.

Un­gurys

Un­gurỹs (3b), ež. Trakų r.

Uola

Uolà (4), up., Rašės dš., Ute­nos r.

Uosin­tas

Úosin­tas (1), ež. Ro­kiškio r.

Uosys

Uosỹs (4), ež. Molėtų r.

Uosu­pis

Úosu­pis (1), up., Ūlos dš., Va­rėnos r.

Uošna

Uošnà (4), up., Bab­run­go kr., Plungės r.

Ūpar­tas

Ū̃par­tas (3b), ež. Za­rasų r.

Upyna

Upýna (1), mstl. Šilalės r.; k. Telšių r.; up., Šešuvies dš., Jurbar­­­ko r.; up., Žižmos dš., Šiau­lių r.

Upynikė

Upynìkė (2), up., Trišiūkštės kr., Jur­bar­ko r.

Upita

Upità (3b), up., Vei­viržo kr., Klaipėdos r.

Upytė

Upýtė (1), k. Pa­nevėžio r.; up., Ta­tu­los kr., Biržų r.; up., Nevėžio kr., Pa­nevėžio r.

Upnin­kai

Ùpnin­kai (1), k. Jo­na­vos r.

Urka

Ùrka (1), up., Ba­rupės kr., Kėdai­nių r.

Urkis

Ùrkis (1), ež. Molėtų r.

Ur­vi­niai

Ur­vi­niaĩ (3b), k. Šakių r.

Us­ėnai

Us­ė́nai (1), k. Šilutės r.

Ūsiai

Ū̃siai (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Ušna

Ušnà (2), up., Ven­tos kr., Kel­mės r.

Ušnėnai

Ušnė́nai (1), k. Kelmės r.

Ūta

Ūtà (2), k. Molėtų r.

Utėlės

Utė̃lės (2), plk. Telšių r.

Utena

Utenà (3b), mst., aps. ir r. c.

Ute­nas

Ùte­nas (3b), ež. Ute­nos r.

Utenykštis

Utenýkštis (1), ež. Ute­nos r.

Užliedžiai

Ùžliedžiai (1), k. Kau­no r.

Užlieknė

Ùžlieknė (1), k. Mažei­kių r.

Užmar­kija

Užmar­kijà (2), plk. Mažei­kių r.

Užnemunė 2

Ùžnemunė (1), sr. kairiajame Nemuno krante

Užpaliai

Užpãliai (2), mstl. Ute­nos r.

Užpel­kiai

Ùžpel­kiai (1), k., ge­lež. st. Kelmės r.

Užpel­kiai

Užpel­kiaĩ (3b), k. Kre­tin­gos r.

Užuguos­tis

Užùguos­tis (1), k. Prienų r.

Užukenė1, Užukinė

Užùkenė (1) // Užùkinė (1), k. Vil­niaus r.

Užulėnis

Užùlėnis (1), k. Uk­mergės r.

Užunvėžiai

Užùnvėžiai (1), k. Anykščių r.

Užupis

Ùžupis (1), Vil­niaus mst. da­lis

Užuraisčių pelkė

Užùraisčių pélkė, plk. Anykščių r.

Užusa­liai

Užùsa­liai (1), k. Jo­na­vos r.

Užven­tis

Ùžven­tis (1), mst. Kelmės r.

Užžar­tėlė

 

 

Užžar­tė̃lė (2), k. Kėdai­nių r.

 

[1] Buv. tik Užùkenė (1)

[2]  Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).