Spausdinti
   

Taba­riškės

Tãba­riškės (1), k. Šalčininkų r.

Tabariškiai

Tabãriškiai (1), k. Kau­no r.

Ta­laikė

Ta­laĩkė (2), ež. Vil­ka­viškio r.

Talys

Talỹs (4), ež. Ute­nos r.

Ta­mošiū­nai

Ta­mošiū́­nai (1), k. Biržų r.

Ta­rakonys

Ta­rakónys (3), k. Vil­niaus r.

Ta­randė

Ta­rañdė (2), k. Vil­niaus r.

Tarn­ėnai

Tarn­ė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Tarpru­bežiai

Tar̃pru­bežiai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Taruškos

Tarùškos (2), vs. Pa­nevėžio r.

Tar­vainiai

Tar­vaĩniai (2), k., ge­lež. st. Plungės r.

Tatu­la

Tãtu­la (1), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Taučiūnai

Taučiū́nai (1), k. Kėdai­nių r.

Tauj­ėnai

Tauj­ė́nai (1), mstl. Uk­mergės r.

Tau­ra­gė

Tau­ra­gė̃ (3b), mst., aps. ir r. c.

Tau­ragna

Tau­ragnà (3b), up., į Pa­ka­so ež., Ute­nos r.

Tauragnai

Taurãgnai (2), mstl. Ute­nos r.

Taurag­nas

Taũrag­nas (3b), ež. Ute­nos r.

Taura­kie­mis

Taũra­kie­mis (1), k. Kau­no r.

Tauršilis

Taũršilis (1), mšk. Jur­bar­ko r.

Taurų miškas

Taurų̃ mìškas, mšk. Vil­niaus r.

Tau­rupys

Tau­rupỹs (3b), ež. Molėtų r.

Tausa­las

Taũsa­las (3b), ež. Telšių r.

Tautes­nis

Taũtes­nis (1), ež. Za­rasų r.

Tau­tinys

Tau­tinỹs (3b), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Teirus

Teirùs (4), ež. Laz­dijų r.

Tei­zai

Tei­zaĩ (4), k. Laz­dijų r.

Te­leičiai

Te­leĩčiai (2), k. Kau­no r.

Telšiai

Telšiaĩ (3), mst., aps. ir r. c.

Te­ne­niai

Te­ne­niaĩ (3b), mstl. Šilalės r.

Te­nenys

Te­nenỹs (3b), up., Mi­ni­jos kr., Šilalės r.

Terešiškės

Terẽšiškės (1), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Termen­tas

Térmen­tas (1), ež. Laz­dijų r.

Te­tervinė

Te­tervìnė (2), mšk. Jur­bar­ko r.

Te­tervinis

Te­tervìnis (2), ež. Za­rasų r.

Te­tir­vi­nai

Te­tir­vi­naĩ (34b), k. Pa­sva­lio r.

Tijūna­miškis

Tijū̃na­miškis (1), mšk. Laz­dijų r.

Tyklis

Tỹklis (2), ež. Kelmės r.

Til­ta­vietė

Til­ta­viẽtė (2), plk. Varėnos r.

Tilžė

Til̃žė (2), k. Ak­menės, Za­rasų r.

Tindžiuliai

Tindžiùliai (2), k., ge­lež. st. Ro­kiškio r.

Tyras

Týras (1), plk. Plungės r.

Tyre­lio miškai

Týre­lio miškaĩ, mšk. Jo­niškio, Tau­ragės r.

Tyre­lis

Týre­lis (1), plk. Šiau­lių r.

Tiryliai

Tirỹliai (2), vs. Za­rasų r.

Tirki­liškiai

Tir̃ki­liškiai (1), k. Kau­no r.

Tirkšliai

Tirkšliaĩ (3), mstl. Mažei­kių r.; k. Kau­no r.

Tyru­liai

Týru­liai (1), mstl. Rad­vi­liškio r.

Tisk­ūnai

Tisk­ū́nai (1), k. Kėdai­nių r.

Titnas

Tìtnas (2), ež. Varėnos r.

Titoniai

Titóniai (1), k. Pa­kruo­jo r.

Tytuvėnai

Týtuvėnai (1), mst. Kelmės r.

Tytuvėnų tyre­lis

Týtuvėnų týre­lis (1), plk. Kelmės r.

To­liejai

To­liẽjai (2), k. Molėtų r.

To­liočiai

To­liõčiai (2), k., ge­lež. st. Šiau­lių r.

Tolivardžiai

Tolìvardžiai (1), k. Kau­no r.

Tolkiškės

Tõlkiškės (1), k. Trakų r.

Totoriškės

Totõriškės (1), k. Trakų r.

Totoriškių ežeras

Totõriškių ẽžeras, ež. Trakų r.

Trakai

Trãkai (2), mst., r. c.

Trakiškiai

Trakìškiai (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

Trakų Vokė

Trãkų Vókė (1), k. Vil­niaus r.

Tramys

Tramỹs (4), ež. Molėtų r.

Traupis

Traũpis (2), mstl. Anykščių r.

Trebū­ti­nis

Trebū́­ti­nis (1), ež. Ro­kiškio r.

Trempai

Trem̃pai (2), plk. Vil­ka­viškio r.

Trilypis

Trilỹpis (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Trimėsėdis

Trimė́sėdis (1), k., up., Vir­vyčios kr., Telšių r.

Trinapo­lis

Trinãpo­lis (1), Vil­niaus mst. da­lis

Trišiūkštė

Trišiū́kštė (1), up., Šešuvies dš., Tau­ragės r.

Tryškiai

Trýškiai (1), mstl., ge­lež. st. Tel­šių r.

Troškūnai

Troškū́nai (1), mst. Anykščių r.

Trui­ki­nai

Trui­ki­naĩ (3b), mstl. Skuo­do r.

Trumbatiškis

Trumbãtiškis (1), k., ge­lež. st. Ute­­nos r.

Trumpė

Trum̃pė (2), up., Žvel­sos dš., Klai­pėdos r.

Trus­kava

Trus­kavà (4), mstl. Kėdai­nių r.

Tūbau­siai

Tū́bau­siai (1), k., ge­lež. st. Kre­tin­gos r.

Tubeliai

Tubẽliai (2), k. Šakių r.

Tūbinės

Tū̃binės (1), k. Šilalės r.

Tul­piakie­mis

Tul­piãkie­mis (1), k. Uk­mergės r.

Tuolas

Túolas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Tuputiškės

Tupùtiškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Turga­lau­kis

Tur̃ga­lau­kis (1), k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Turgeliai

Turgẽliai (2), mstl. Šalčininkų r.

Turman­tas

Tur̃man­tas (1), mstl., ge­lež. st. Za­­rasų r.

Turniškės

Tùrniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Turžėnai

Turžė́nai (1), k. Jo­na­vos r.

Tverai

Tvẽrai (2), mstl. Plungės r.

Tverečius

Tverẽčius (2), mstl. Ig­na­li­nos r.