Spausdinti

Smalininkai

Smaliniñkai (2), mst. Jurbarko r.

Smalvas

Smal̃vas (2), ež. Zarasų r.

Smalvykštis

Smalvýkštis (1), ež. Zarasų r.

Smalvos

Smálvos (1), mstl. Zarasų r.

Smėliai

Smėliaĩ (4), Kauno mst. dalis

Smėlynė

Smėlỹnė (2), Vilniaus mst. dalis

Smėlinis

Smėlìnis (2), ež. Molėtų r.

Smeltalė

Smeltãlė (2), up., į Kuršių marias, Klaipėdos r.

Smeltė

Smel̃tė (2), Klaipėdos mst. dalis

Smilga

Smìlga (1), up., Nevėžio dš., Kėdainių r.

Smilgaitis

Smilgáitis (1), up., Smilgos dš., Kėdainių r.

Smilgiai

Smil̃giai (2), k. Biržų r.; mstl. Pa­nevėžio r.

Smilgiai

Smilgiaĩ (4), k. Šiaulių r.

Smiltynai

Smiltýnai (1), k. Kauno r.

Smiltynė

Smiltỹnė (2), Kuršių nerijos dalis

Smulkis

Smùlkis (1), ež. Anykščių r.

Snaigynas

Snaigýnas (1), ež. Lazdijų r.

Snieginis

Sniẽginis (1), ež. Švenčionių r.

Snietala

Snietalà (3b), up., Mituvos kr., Jurbarko r.

Sniūtys

Sniūtỹs (4), ež. Zarasų r.

Sodeliškiai

Sodẽliškiai (1), k. Biržų r.

Sokiškiai

Sõkiškiai (1), k. Ignalinos r.

Spalis

Spãlis (2), ež. Molėtų r.

Spartas

Spar̃tas (2), ež. Lazdijų r.

Spąstis

Spą́stis (1), kln. Kelmės r.

Spengla

Spenglà (4), up., į Ilgio ež., Kaišia­­dorių r.; up., Dubingos kr., Švenčionių r.; ež., up., Merkio dš., Trakų r.

Spenglas

Speñglas (2), ež. Molėtų r.

Spėra 1

Spėrà (4), Spė́ra (1), ež. Šir­vintų r.

Spindžius

Spindžiùs (4), ež. Trakų r.

Spi­ra­kiai

Spi­ra­kiaĩ (3b), k. Pa­nevėžio r.

Spitr­ėnai

Spitr­ė́nai (1), k. Ute­nos r.

Spraudis

Spráudis (1), k. Plungės r.

Spul­nioji

Spul­nióji, plk. Ra­sei­nių r.

Sruoja

Srúoja (1), up., Var­du­vos dš., Telšių r.

Sta­bu­lan­kiai

Sta­bu­lañ­kiai (2), k., ge­lež. st. Ute­nos r.

Stačiū­nai

Stačiū́­nai (1), k. Pa­kruo­jo r.

Sta­kiai

Sta­kiaĩ (4), mstl. Jur­bar­ko r.

Stakliškės

Stãkliškės (1), mstl. Prienų r.

Stalgė­nai

Stalgė́­nai (1), k. Plungės r.

Stasylos

Stasỹlos (2), k., ge­lež. st. Šalčinin­kų r.

Staškūniškis

Staškū́niškis (1), k. Anykščių r.

Statiškė

Stãtiškė (1), k. Laz­dijų r.

Stavistis

Stavìstis (2), ež. Švenčio­nių r.

Ste­bei­kėliai

Ste­bei­kė̃­liai (2), k. Pa­sva­lio r.

Steginis

Stegìnis (2), ež. Varėnos r.

Ste­l­mužė

Ste­l̃­mužė (1), k. Za­rasų r.

Stemplės

Stem̃plės (2), k. Šilutės r.

Stervas

Ster̃vas (2), ež. Telšių r.

Stigrė

Stìgrė (2), up., Ašvos kr., Ši­lu­tės r.

Stimberiškės

Stim̃beriškės (1), plk. Kelmės r.

Stirbaitinė

Stirbaitìnė (2), mšk. Plungės r.

Stirna

Stìrna (1), ež. Molėtų r.

Stirnėnai

Stirnė́nai (1), k. Vilkaviškio r.

Stirniai

Stìrniai (1), ež., k. Molėtų r.

Stirta

Stìrta (1), up., Seiros dš., Laz­dijų r.

Stirtos

Stìrtos (1), ež. Lazdijų r.

Stoniškiai

Stõniškiai (1), k. Šilutės r.

Stračiūnai

Stračiū́nai (1), k. Lazdijų r.

Strauja

Straujà (4), up., Nemuno dš., Varė­nos r.

Strebukas

Strebùkas (2), up., Striūnos kr., Kauno r.

Strėčia

Strėčià (4), up., Neries dš., Šve­nčionių r.

Strėva

Strėvà (3), k., up., Nemuno dš., Trakų r.

Strėvys

Strėvỹs (4), ež. Trakų r.

Strikas

Strìkas (2), ež. Molėtų r.

Stripūnai

Stripū́nai (1), k. Vilniaus r.

Striūna

Striūnà (4), up., Nevėžio dš., Kau­no r.

Strūna

Strūnà (4), up., Strėčios dš., Švenčionių r.

Strūnaitis

Strūnáitis (1), k. Švenčionių r.

Stulgiai

Stulgiaĩ (4), k. Kelmės r.

Stupurai

Stupuraĩ (3b), k., Joniškio r.

Subačius

Subãčius (2), mstl. Kupiškio r.

Subartonys

Subártonys (1), k. Varėnos r.

Sudargas

Sudárgas (1), mstl. Šakių r.

Sudeikiai

Sudeĩkiai (2), mstl.Utenos r.

Sudervė

Sudervė̃ (3b), up., Neries dš., k. Vilniaus r.

Sudota

Sudotà (3b), ež., k. Švenčionių r.

Sudotėlis

Sudotė̃lis (2), ež. Švenčionių r.

Sudramala

Sùdramala (1), up., Nevėžio dš., Panevėžio r.

Sūduonia

Sūduonià (4), up., Šešupės kr., Marijampolės r.

Sūduva 3

Sūduvà (3a) 1. istor. sr., sūduvių (jotvingių genties) gyventa teritorija Užnemunėje; 2. žr. Suvalkija

Su­ginčiai

Su­giñčiai (2), k. Molėtų r.

Su­liava

Su­liavà (3b), up., Obe­lies dš., Kėdai­nių r.

Sun­gai­liškiai

Suñgai­liškiai (1), k. Tau­ragės r.

Sungar­das

Suñ­gar­das (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Suojys

Suojỹs (4), ež. Molėtų r.

Suosa

Suosà (4), ež., up., Lėvens kr., Anykščių r.

Suosonė

Suosõnė (2), ež. Trakų r.

Suos­tas

Súos­tas (1), k. Biržų r.

Surdegis

Surdẽgis (2), mstl. Anykščių r.

Surviliškis

Survìliškis (1), mstl. Kėdai­nių r.

Su­siedas

Su­siẽdas (2), ež. Molėtų r.

Sut­kai

Sut­kaĩ (4), k. Šakių r.

Su­vainiškis

Su­vainìškis (2), mstl. Ro­kiškio r.

Suvalkija [3], [4]

Suvalkijà (2), Sūduvà (3a), etn. sr., suvalkiečių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.

Suvie­kas

Sùvie­kas (1), k. Za­rasų r.

Sužionys

Sužiónys (3), k. Vil­niaus r.

Svai­tingis, Vabalių ežeras 2   

Svai­tiñgis (2) // Vabãlių ẽžeras, ež. Aly­taus r.

Sva­lia

Sva­lià (4), up., Lėvens dš., Pa­svalio r.

Svėda­sai

Svėda­saĩ (3a), mstl. Anykščių r.

Svėda­sas

Svė́da­sas (3a), ež. Anykščių r.

Sve­n­celė

Sve­ñcelė (1), k., plk. Klaipėdos r.

Sve­tyčia

Sve­tyčià (2), up., į Dysnų ež., Ig­na­li­nos r.

Svetus

Svetùs (4), ež. Aly­taus r.

Svyla

Svylà (4), up., Birvėtos dš., Ig­na­li­nos r.

Svirka­lis

Svìrka­lis (1), up., Ys­ly­kio kr., Pa­kruo­jo r.

Svirkos

Svìrkos (1), k. Švenčio­nių r.

Svir­nai

Svir­naĩ (4), k. Anykščių r.

Svitukas

Svitùkas (2), ež. Trakų r.

 

[1] Buv. tik Spė́ra (1).

[2] Buv. tik Svai­tingis.

[3] Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).

[4] 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. N-1 (150) pakeitimai: prie Suvalkija nurodyta „etnogr. reg.“