Spausdinti

Radyščius 1

Radỹščius (2), k. Varėnos r.

Radviliškis

Radvìliškis (1), mst., r. c.

Radžiū­nai

Radžiū́­nai (1), k., ge­lež. st. Ku­piškio r.

Ra­gažėlė

Ra­gažė̃lė (2), ež. Laz­dijų r.

Rageliai

Ragẽliai (2), k. Ro­kiškio r.

Ra­guva

Ra­guvà (3b), mstl. Pa­nevėžio r.

Ra­gu­vėlė

Ra­gu­vė̃lė (2), k., ge­lež. st. Anykš­čių r.; ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Raigar­das

Raĩgar­das (1) // tarm. Ráig­ro­das (1), plk., Ne­mu­no slėnis Varė­nos r.

Rai­niai

Rai­niaĩ (4), k. Telšių r.

Raistapelkė

Raistãpelkė (1), plk. Mažei­kių r.

Raistinis 2

 

Rai­ti­nin­kai

Rai­ti­niñ­kai (2), k. Aly­taus r.

Raižiai

Raižiaĩ (4), k. Aly­taus r.

Ra­ko­vina

Ra­ko­vinà (2), ež. Švenčio­nių r.

Rambynas

Rambýnas (1), kln. Šilutės r.

Ramyga­la

Ramýga­la (1), mst. Pa­nevėžio r.

Ramis

Rãmis (2), ež. Za­rasų r.

Ramytė

Ramýtė (1), up., Dau­gy­venės dš., Pa­kruo­jo r.

Ramošius

Ramõšius (2), ež. Molėtų r.

Ramučiai

Ramùčiai (2), k. Ak­menės r.

Ra­muldavos miškas 3

Ra­muldãvos mìškas, mšk. Anykš­čių r.

Raseiniai

Raséiniai (1), mst., r. c.

Ra­siai

Ra­siaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Rasos

Rãsos (4), Vil­niaus mst. da­lis, ka­pinės

Ras­tin­ėnai

Ras­tin­ė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Rašai

Rašaĩ (4), ež. Ro­kiškio r.

Rašė

Rašė̃ (4), up., Vyžuo­nos dš., Ute­nos r.

Rašia

Rašià (4), ež. Švenčio­nių r.

Rašys

Rašỹs (4), ež. Ute­nos r.

Ratnyčia

Rãtnyčia (1), Drus­ki­ninkų mst. da­­lis, up., Ne­mu­no dš., Varėnos r.

Raubonys

Raubónys (3), k. Pa­sva­lio r.

Rauda

Raudà (4), up. Ilūkstės kr., Za­rasų r.

Raud­ėnai

Raud­ė́nai (1), k. Šiau­lių r.

Raudgi­ris

Raũdgi­ris (1), mšk. Kelmės r.

Raudys

Raudỹs (4), ež. Ute­nos r.

Raudonbalė

Raudónbalė (1), plk. Biržų r.

Raudondva­ris

Raudóndva­ris (1), mstl. Kau­no r.; k. Vil­niaus r.

Raudonė

Raudõnė (2), mstl. Jur­bar­ko r.

Rau­donikiai

Rau­donìkiai (2), k. Laz­dijų r.

Raudonply­nis 4

Raudónplynis (1), k., plk. Kazlų Rūdos sav.

Rausvė

Raũsvė (2), up., Šešupės kr., Vil­ka­viškio r.

Rąžė

Rą́žė (1), up., į Bal­ti­jos jūrą, Kre­tin­gos r.

Ražiai

Ražiaĩ (4), k. Kau­no r.

Redis 5

 

Reivyčiai

Réivyčiai (1), k. Mažei­kių r.

Rėkyva 6

Rėkyvà (2), Šiau­lių mst. da­lis

Rėkyva, Rėkyvos ežeras 7

Rėkyvà (2) // Rėkỹvos ẽžeras, ež. Šiau­lių r.

Remtis

Rem̃tis (2), ež. Plungės r.

Renavas

Renãvas (2), k. Mažei­kių r.

Rešketa

Rešketà (3b), up., Vir­vyčios kr., Telšių r.

Reškutėnai

Reškutė́­nai (1), mstl. Švenčio­nių r.

Ribiškės

Rìbiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Riečiai

Riečiaĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Riešė

Riešė̃ (4), ež., up., Ne­ries dš., mstl. Vil­niaus r.

Rietavas

Rietãvas (2), mst.Plungės r.

Rygiškiai

Rỹgiškiai (1), k. Šakių r.

Ry­kan­tai

Ry­kan­taĩ (3a), k. Trakų r.

Ryliškiai

Rylìškiai (2), k. Aly­taus r.

Rim­ėnai

Rim­ė́nai (1), k. Aly­taus r.

Rimie­tis

Rìmie­tis (1), ež. Laz­dijų r.

Rim­kai

Rim­kaĩ (4), k. Jo­na­vos r.

Rimščikas

Rìmščikas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Rimšė

Rimšė̃ (4), mstl. Ig­na­li­nos r.

Rimšėnai

Rimšė́nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Rin­gau­dai

Rin­gau­daĩ (3a), mstl. Kau­no r.

Rin­gė

Rin­gė̃ (4), up., Dys­nos dš., Ig­na­li­nos r.

Rin­guva

Rin­guvà (3b), up., Ven­tos dš., Šiau­lių r.

Ringuvėnai

Riñ­guvėnai (1), k. Šiau­lių r.

Ringužė

Rìngužė (1), up., Upytės dš., Biržų r.

Riogliškiai

Riõgliškiai (1), k. Kau­no r.

Riovonys

Riovónys (3), Vil­niaus mst. da­lis

Ro­kai

Ro­kaĩ (4), k. Kau­no r.

Rokan­tiškės

Rõkan­tiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Rokeliai

Rokẽliai (2), k. Kau­no r.

Rokiškis

Rõkiškis (1), mst., r. c.

Romainiai

Romáiniai (1), k. Kau­no r.

Rop­ko­jai

Rop­ko­jaĩ (3a), k. Šilutės r.

Rovėja

Rovėjà (3b), up., Apaščios dš., Biržų r.

Ro­zalimas

Ro­zalìmas (2), mstl. Pa­kruo­jo r.

Ru­bi­kai

Ru­bi­kaĩ (4), k. Mažei­kių r.

Rubikiai

Rubìkiai (2), k. Anykščių r.

Rūdaičiai

Rū́daičiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Ru­da­mina

Ru­da­minà (34b), mstl. Laz­dijų, Vil­niaus r.; up., Vokės dš., Vil­niaus r.

Rudau­siai

Rùdau­siai (1), k. Vil­niaus r.

Ru­dekšna

Ru­dekšnà (3b), up., Obe­lies dš., Kėdai­nių r.

Ru­de­sė­lis

Ru­de­sė̃­lis (2), ež. Molėtų r.

Rūdiškės

Rū̃diškės (1), mstl. Trakų r.

Rudiškiai

Rudìškiai (2), k. Jo­niškio r.

Rud­nia 8

Rud­nià (2), k. Šalčininkų, Varė­nos r.

Rūdnin­kai

Rū̃dnin­kai (1), k. Šalčininkų r.

Rūdšilis

Rū̃dšilis (1), mšk. Šakių r.

Ru­kai

Ru­kaĩ (4), k. Šilutės r.

Rukai­niai

Rùkai­niai (1), k. Vil­niaus r.

Rukla 9

Ruklà (2), k. Jo­na­vos r.

Rūgštys, Rūkštys 10

Rūgštỹs (4) // Rūkštỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Rumbo­nys

Rùmbo­nys (1), k. Aly­taus r.

Rumšiškės

Rum̃šiškės (1), mstl. Kaišia­do­rių r.

Ruoliškis

Rúoliškis (1), ež. Biržų r.

Ru­pu­nioniai

Ru­pu­nióniai (1), k. Kau­no r.

Rusakal­nis

Rusãkal­nis (1), k. Trakų r.

Rusinė 11

 

Rusnė

Rùsnė (2), mst., up., į Kuršių ma­rias, Šilutės r.

Rutkiškiai

Rùtkiškiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Rūžas

Rū̃žas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Rūžis

Rū̃žis (2), ež. Aly­taus r.

 

[1] Buv. Radýščius (1).

[2] Išbraukta.

[3] Buv. Ra­muldavos miškai.

[4] Buv.: Raudónply­tis (1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

[5] Išbraukta.

[6] Buv. Rėkýva (1).

[7] Buv. tik Rėkývos ẽžeras.

[8] Buv. 4 kirč.

[9] Buv. 4 kirč.

[10] Buv. tik kštys.

[11] Išbraukta.