Spausdinti

Pelaičiai

Peláičiai (1), k. Plungės r.

Pe­lakys

Pe­lakỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Pelėdna­giai

Pelė́dna­giai (1), k. Kėdai­nių r.

Pele­kas

Pẽle­kas (3b), ež. Laz­dijų r.

Pe­lė­kis

Pe­lė̃­kis (2), ež. Ute­nos r.

Pe­lyša

Pe­lyšà (4), up., Šven­to­sios dš., Anykščių r.

Pelkinė

Pelkìnė (2), mšk. Plungės r.

Pempi­nin­kai

Pémpi­nin­kai (1), Klaipėdos mst. da­lis

Pe­neikiškis

Pe­neĩkiškis (1), ež. Za­rasų r.

Penta

Pentà (4), up., No­vos dš., Šakių r.

Per­kalys

Per­kalỹs (3a), ež. Molėtų r.

Per­loja

Per­lojà (3), k. Varėnos r.

Perna­ra­va

Pérna­ra­va (1), mstl. Kėdai­nių r.

Peršėkė

Peršė́kė (1), up., Ne­mu­no kr., Aly­taus r.

Peršokšna

Peršokšnà (3), up., La­ka­jos kr., Švenčio­nių r.

Peršokšnai

Peršokšnaĩ (3), ež. Švenčio­nių r.

Per­ūnai

Per­ū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Per­ūnas

Per­ū́nas (1), ež. Švenčio­nių r.

Perval­ka

Pérval­ka (1), ež. Švenčio­nių r.; Ne­rin­gos mst. da­lis

Pesliškės

Peslìškės (2), k. Kėdai­nių r.

Pe­teša

Pe­tešà (3b), k., up., Ru­da­mi­nos kr., Vil­niaus r.

Pet­rašiū­nai

Pet­rašiū́­nai (1), Kau­no mst. da­lis; k. Jo­na­vos r.

Petriškiai

Petrìškiai (2), k. Pa­nevėžio r.

Piešta

Pieštà (4), plk. Telšių r.

Pietvė

Piẽtvė (2), up., Bab­run­go kr., Plungės r.

Pievėnai

Píevėnai (1), k. Mažei­kių r.

Pievys

Pievỹs (4), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

Pijuosas

Pijúosas (1), ež. Trakų r.

Pike­liai

Pìke­liai (1), mstl. Mažei­kių r.

Pike­liškės

Pìke­liškės (1), k. Vil­niaus r.

Pik­takonys

Pik­takónys (3), k. Vil­niaus r.

Pilaitė

Piláitė (1), Vil­niaus mst. da­lis

Pilašius

Pilãšius (2), ež. Ute­nos r.

Pilia­kal­niai

Pìlia­kal­niai (1), k. Jo­na­vos r.

Pilis

Pilìs (4), k. Jur­bar­ko r.

Pi­liuona

Pi­liuonà (3), k. Kau­no r.

Pilotiškės

Pilõtiškės (1), k. Prienų r.

Pilvė

Pìlvė (1), up., Šešupės dš., Vil­ka­viškio r.

Pilvingis

Pilvìngis (1), ež. Varėnos r.

Pilviškiai

Pìlviškiai (1), mstl. Vil­ka­viškio r.

Pi­niava

Pi­niavà (2), mstl. Pa­nevėžio r.

Pyp­liai

Pyp­liaĩ (4), k. Kau­no r.

Pirčiu­piai

Pir̃čiu­piai (1), k. Varėnos r.

Piršenas

Pìršenas (1), ež. Molėtų r.

Pi­vašiūnai

Pi­vašiū́nai (1), mstl. Aly­taus r.

Py­vesa 1

Py­vesà (3a), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Pjaulės

Pjáulės (1), k. Plungės r.

Plačia­vos

Plãčia­vos (3b), plk. Uk­mergės r.

Plaštaka

Plaštakà (3b), up., Sie­sar­ties dš., Uk­mergės r.

Plate­liai

Plãte­liai (1), mstl. Plungės r.

Platiniškės

Platìniškės (1), k. Vil­niaus r.

Plato­nis

Plãto­nis (1), up., Lie­lupės kr., Jo­niškio r.

Plautu­pis

Plaũtu­pis (1), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Plavys

Plavỹs (4), ež. Za­rasų r.

Plazė 4, 5 

Plãzė – žr. Plócis

Pli­kiai

Pli­kiaĩ (4), mstl. Klaipėdos r.; k. Biržų r.

Plinkšės

Plìnkšės (1), k. Mažei­kių r.

Plynoji

Plynóji, plk. Tau­ragės r.

Plocis 45

Plócis (1) // Plãzė (2), ež. Klaipėdos r.

Plokščiai

Plókščiai (1), mstl. Šakių r.

Plonė

Plónė (1), up., Ys­ly­kio kr., Pa­sva­lio r.

Plungė

Plùngė (1), mst., r. c.

Pluo­gai

Pluo­gaĩ (4), k. Ak­menės r.

Pluo­tinalis

Pluo­tinãlis (2), ež. Telšių r.

Plūsčia

Plū́sčia (1), up., Ančios kr., Kelmės r.

Plutiškės

Plùtiškės (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Plu­vija

Plu­vijà (2), ež. Aly­taus r.

Po­ciūnai

Po­ciū́­nai (1), k. Jo­niškio r.

Po­ciūnė­liai

Po­ciūnė̃­liai (2), mstl. Rad­vi­liškio r.

Pode­riškiai

Póde­riškiai (1), k. Kau­no r.

Pokenė

Pokẽnė (2), plk. Ro­kiškio r.

Po­le­kėlė

Po­le­kė̃lė (2), k. Rad­vi­liškio r.

Poškonys

Poškónys (3), k. Šalčininkų r.

Pote­ro­nys

Póte­ro­nys (1), k. Aly­taus r.

Požerė

Póžerė (1), mstl. Šilalės r.

Požerū­nai 2

Póžerū­nai (1), k., ge­lež. st. Tau­ragės r.

Pra­bauda

Pra­baudà (3b), up., Šal­tuo­nos dš., Ra­sei­nių r.

Pra­galvys

Pra­galvỹs (3b), up., Da­bi­kinės kr., Ak­menės r.

Prapuntas

Prapùntas (1), ež. Laz­dijų r.

Prava­las

Prãva­las (3b), ež. Ig­na­li­nos, Mo­lė­tų r.

Pra­vieniškės

Pra­vienìškės (2), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Pra­viršulio tyru­lis

Pra­viršùlio týru­lis (1), plk. Rad­vi­liškio r.

Pra­viršulis

Pra­viršùlis (2), ež. Rad­vi­liškio r.

Preila

Préila (1), Ne­rin­gos mst. da­lis

Pren­dze­liava

Pren­dze­liavà (2), k. Kau­no r.

Priego­das

Príego­das (1), ež. Anykščių r.

Priekulė

Príekulė (1), mst. Klaipėdos r.

Prienai

Príenai (1), mst., r. c.; k. Švenčio­nių r.

Prūdiškės

Prū̃diškės (1), k. Vil­niaus r.

Prūtas

Prū̃tas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Pučka­lau­kis

Pùčka­lau­kis (1), k. Vil­niaus r.

Pūčkoriai

Pūčkõriai (2), Vilniaus mst. dalis

Pumpėnai

Pùmpėnai (1), mstl. Pa­sva­lio r.

Pundu­riai

Puñ­du­riai (1), k. Biržų r.

Punelė

Punẽlė (2), up., Ne­mu­no dš., Aly­taus r.

Pu­nia

Pu­nià (4), mstl. Aly­taus r.

Pu­nios šilas

Pu­niõs šìlas, mšk. Aly­taus r.

Puntas

Puñtas (2), ež. Molėtų r.

Puntu­kas

Pùntu­kas (1), ak­muo prie Any­kš­čių

Punžio­nys

Pùnžio­nys (1), k. Švenčio­nių r.

Punžonys

Punžónys (3), k. Vil­niaus r.

Puodžiū­nai

Puodžiū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Puožas

Púožas (1), ež., k. Ku­piškio r.

Pupojai 3

 

Purvynas

Purvýnas (1), ež. Švenčio­nių r.

Purviniškė

Purvìniškė (1), k. Ma­ri­jampo­lės r.

Purvis

Pur̃vis (2), ež. Trakų r.

Purviškiai

Pur̃viškiai (1), k. Biržų r.

Pusnė

Pùsnė (2), mstl., up., Vil­ke­sos kr., Molėtų r.

Pušalo­tas

Pùšalo­tas (1), mstl. Pa­sva­lio r.

Pušynpel­kis

Pušýnpel­kis (1), plk. Ra­sei­nių r.

Pūškos

Pū̃škos (2), k. Ig­na­li­nos r.

Puti­niškės

Pùti­niškės (1), k. Vil­niaus r.

Puzi­niškis

Pùzi­niškis (1), k. Pa­nevėžio r.

[1] Buv. 3b kirč.

[2] Buv. Požeruo­nai.

[3] Išbraukta, dab. žr. Didieji Pupojai, Mažieji Pupojai.

[4] Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137)

[5] Išbraukta Plazė 2017 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. N-2 (161)