Spausdinti

 

P

Paalkiai 1

Paalkiaĩ (3), k. Elektrėnų sav.

Pa­ant­vardys

Pa­ant­vardỹs (34b), k. Jur­bar­ko r.

Paąžuoliai

Paąžuõliai (2), k. Molėtų r.

Pabais­kas

Pabáis­kas (1), mstl. Uk­mergės r.

Pa­ba­liai

Pa­ba­liaĩ (3b), k. Kau­no r.; k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Pa­bališkiai

Pa­balìškiai (2), k. Prienų r.

Pa­ba­rė

Pa­ba­rė̃ (3b), k. Šalčininkų r.

Paberžė

Pabéržė (1), k. Kėdai­nių r.; mstl. Vil­niaus r.

Pabiržė

Pãbiržė (1), mstl. Biržų r.

Pa­bra­dė

Pa­bra­dė̃ (3b), mst. Švenčio­nių r.

Pačeriaukštė

Pãčeriaukštė (1), k. Biržų r.

Padie­vy­tis

Pãdie­vy­tis (1), k. Šilalės r.

Pa­do­vinys

Pa­do­vinỹs (34b), k. Ma­ri­jam­polės r.

Pa­du­bysys

Pa­du­bysỹs – žr. Ba­zi­liónai

Paežerė­liai

Paežerė̃­liai (2), k. Šakių r.

Paežeriai

Paežeriaĩ (34b), k. Šiau­lių, Vil­ka­viškio r.

Pa­gėgiai

Pa­gė́giai (1), mst. Šilutės r.

Page­lu­vis

Pãge­lu­vis (1), k. Šiau­lių r.

Pa­gi­riai

Pa­gi­riaĩ (3b), mstl. Kėdai­nių r.; ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.; k. Vil­niaus r.

Pa­gojukai

Pa­gojùkai (2), k. Ra­sei­nių r.

Pagra­man­tis

Pãgra­man­tis (1), mstl. Tau­ragės r.

Pa­gul­bis

Pa­gul̃­bis (2), ež. Molėtų r.

Paįstrys

Paįstrỹs (3b), k. Pa­nevėžio r.

Pa­je­vonys

Pa­je­vonỹs (34b), k. Vil­ka­viškio r.

Pa­jiesys

Pa­jiesỹs (3b), k. Kau­no, Prienų r.

Pa­jieslys

Pa­jieslỹs (3b), k. Kėdai­nių r.

Pajūralis

Pajūrãlis (2), mstl. Šilalės r.

Paj­ūris

Paj­ū́ris (1), mstl. Šilalės r.

Paka­las

Pãka­las (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Pa­kal­niai

Pa­kal­niaĩ (3b), k. Ute­nos r.

Pa­kalninis

Pa­kalnìnis (2), ež. Za­rasų r.

Pa­kalniškiai

Pa­kalnìškiai (2), k. Rad­vi­liškio r.

Pa­ka­pė

Pa­ka­pė̃ (3b), k. Šiau­lių r.

Paka­sas

Pãka­sas (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Pa­ke­nė, Pakinė 2         

Pa­ke­nė̃ (3b) // Pakinė̃ (3b), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Pa­kėvis

Pa­kė́vis (1) // Pakė́vė (1), k. Kelmės r.

Pa­kisys

Pa­kisỹs (3b), k. Šilalės r.

Pakniškės

Paknìškės (2), k. Za­rasų r.

Pakrauglė

Pakráuglė (1), k. Vil­niaus r.

Pakražan­tis

Pãkražan­tis (1), k. Kelmės r.

Pakre­tuonė

Pãkre­tuonė (1), k., ge­lež. st. Šven­čio­nių r.

Pa­krikštė

Pa­krikštė̃ (3b), plk. Aly­taus r.

Pakruojis

Pakrúojis (1), mst., r. c.

Pakuonis

Pakúonis (1), mstl. Prienų r.

Paku­tuvėnai

Pãku­tuvėnai (1), k. Plungės r.

Pala

Palà (4), up., Mi­ni­jos kr., Plungės r.

Pa­langa

Pa­langà (3b), mst.

Pa­laukinis

Pa­laukìnis (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Pa­lemonas

Pa­lemõnas (2), Kau­no mst. da­lis

Palendriai

Paléndriai (1), k. Kelmės, Ra­sei­nių, Šilutės r.

Palė­venė

Palė́­venė (1), mstl. Ku­piškio r.

Palėve­nėlė

*Palėve­nė̃lė (2), k. Ku­piškio r.

Paliepiai

Palíepiai (1), k. Ra­sei­nių r.

Palios

Pãlios (2), plk. Prienų r.

Pa­liukai

Pa­liùkai (2), k. Pa­nevėžio r.

Palomenė

Palómenė (1), k. Kaišia­do­rių r.

Palonai

Palõnai (2), mstl. Rad­vi­liškio r.

Palonas

Palõnas (2), up., Kiršino dš., Rad­vi­liškio r.

Palšinis

Palšìnis (2), ež. Laz­dijų, Za­rasų r.

Pa­lu­bė­liai

Pa­lu­bė̃liai (2), k. Vil­niaus r.

Pa­luknys

Pa­luknỹs (3b), k. Ra­sei­nių, Švenčio­nių, Trakų r.

Pa­luo­biai

Pa­luo­biaĩ (4), k. Šakių r.

Palūšė

Palū́šė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Pamer­kiai

Pãmer­kiai (1), k., ge­lež. st. Varėnos r.

Pa­merkys

Pa­merkỹs (3b), k. Šalčininkų r.

Pamieris

Pamíeris (1), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Pamūšis

Pamū̃šis (2), k. Pa­kruo­jo r.

Pandėlys

Pandėlỹs (3a), mst. Ro­kiškio r.

Pa­nemunė

Pa­nemùnė (2), Kau­no mst. da­lis; mstl. Šilutės r.

Pa­ne­mu­nėlis

Pa­ne­mu­nė̃­lis (2), mstl., ge­lež. st. Ro­kiškio r.

Pa­nemunis

Pa­nemùnis (2), mstl. Ro­kiškio r.

Pa­ne­riai

Pa­ne­riaĩ (3b) (Aukštíeji ir Žemíeji), Vil­niaus mst. da­lys

Pa­nevėžys

Pa­nevėžỹs (34b), mst., aps. ir r. c.

Pa­nevėžiukas

Pa­nevėžiùkas (2), k. Kau­no r.

Pa­no­te­riai

Pa­no­te­riaĩ (34b), mstl. Jo­na­vos r.

Pa­o­belys

Pa­o­belỹs (34b), k. Uk­mergės r.

Pa­parčiai

Pa­par̃čiai (2), k. Kaišia­do­rių r.

Papilė

Papìlė (2), mstl. Ak­menės r.

Pa­pilys

Pa­pilỹs (3b), mstl. Biržų r.

Papis

Pãpis (2), ež. Šalčininkų r.

Papiškės

Pãpiškės (1), k. Vil­niaus r.

Papiškės

Papìškės (2), k. Šalčininkų r.

Papiškiai

Pãpiškiai (1), k. Kau­no r.

Pa­piškinė

Pa­piškìnė (2), mšk. Kau­no r.

Paplimbalė

Paplìmbalė (1), plk. Ro­kiškio r.

Pa­ra­giai

Pa­ra­giaĩ (3b), k. Ak­menės r.

Parėčėnai

Parėčė́nai (1), k. Aly­taus r.

Pa­ringys

Pa­ringỹs (3b), k. Ig­na­li­nos r.

Pa­ryžinė

Pa­ryžìnė (2), mšk. Kau­no ir Šakių r.

Parnidžio kopa

Par̃nidžio kopà, Kuršių ne­ri­jos ko­pa

Parnidžio ragas

Par̃nidžio rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Parovėja

Paróvėja (1), k. Biržų r.

Parsvėtaitis

Parsvėtáitis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Paršežeris

Par̃šežeris (1), ež. Šilalės r.

Pa­ru­da­minys

Pa­ru­da­minỹs (35b), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Pa­san­dravys

Pa­san­dravỹs (34b), k. Ra­sei­nių r.

Pa­ser­bentys

Pa­ser­bentỹs (34b), k. Ra­sei­nių r.

Pa­stalikė

Pa­stalìkė (2), plk. Varėnos r.

Pasto­vis

Pãsto­vis (1), ež. Molėtų r.

Pastrėvys

Pastrėvỹs (3b), k. Trakų r.

Pa­svalys

Pa­svalỹs (3b), mst., r. c.

Pašal­tuonys

Pašal­tuonỹs (34b), k. Jur­bar­ko, Ra­sei­nių r.

Pašilaičiai

Pašiláičiai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Pašilė

Pãšilė (1), k.Skuo­do r.; mstl. Kelmės r.

Pašilė

Pašilė̃ (3b), Uk­mergės mst. da­lis

Pašilėnai

Pãšilėnai (1), k. Kelmės r.

Pašiliai

Pašiliaĩ (3b), k. Jo­na­vos r.

Paštys

Paštỹs (4), ež. Molėtų, Za­rasų r.

Paštuva

Paštuvà (3b), k. Kau­no r.

Pašušvys

Pašušvỹs (3b), mstl. Rad­vi­liškio r.

Pašvinys

Pašvinỹs (3b), ež. Šiau­lių r.

Pašvi­tinys

Pašvi­tinỹs (34b), mstl. Pa­kruo­jo r.

Patašinė

Patãšinė (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Pa­tekla

Pa­teklà (3b), up., Vir­vyčios kr., Telšių r.

Pate­rai

Pãte­rai (1), k. Laz­dijų r.

Patilčiai

Patìlčiai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Paukšta­kiai

Paukšta­kiaĩ (3b), k. Plungės r.

Paupys

Paupỹs (3b), Vil­niaus mst. da­lis; k. Ra­sei­nių r.

Pavan­denė

Pãvan­denė (1), mstl. Telšių r.

Pavarėnis

Pãvarėnis (1), k. Varėnos r.

Pa­var­piai

Pa­var­piaĩ (3b), k. Vil­niaus r.

Pavei­si­nin­kai

Pãvei­si­nin­kai (1), k. Laz­dijų r.

Pa­venčiai

Pa­venčiaĩ (3b), Kuršėnų mst. dalis

Paverknė 3

 

Pavėžupis**

Pãvėžupis (1), k. Kelmės r.

Pa­vilnys

Pa­vilnỹs (3b), ge­lež. st.; (Aukštàsis ir Žemàsis), Vil­niaus mst. da­lys

Pavirčiuvė

Pãvirčiuvė (1), k. Jo­niškio r.

Pa­vo­ve­rė 4

Pavóverė (1), k. Švenčio­nių r.

Pažais­lis

Pažáis­lis (1), Kau­no mst. da­lis

Pažei­me­nė

Pažei­me­nė̃ (34b), k., ge­lež. st. Švenčio­nių r.

Pažemys

Pažemỹs (3b), ež. Švenčio­nių r.

Pažėrai

Pažėraĩ (4), k. Kau­no, Prienų r.

Pažiegė

Pažíegė (1), k. Za­rasų r.

Pažvelsis

Pažvélsis (1), k. Klaipėdos r.

  *Patvirtintame sąraše – su korektūros klaida: Pelėve­nė̃lė (turi būti – Palėve­nė̃lė). Klaida fiksuota 2010-04-09.

  **Senesnis pavadinimo variantas – Šilo Pavėžupis.

[1] 2005 m. VLKK pritarė gyventojų ir savivaldybės inicijuotam kaimo vardo formos Pelkiai pakeitimui į Paalkiai. (Po karo neteisingai atkurta iš lenk. Palki. Vieta kalvota, yra alkakalnių.)

[2] Buv. tik Pakenė.

[3] Išbraukta.

[4] Buv. Pa­vo­ve­rė̃ (34b).