Spausdinti
Nad­rausvė

Nad­raũsvė (2), k. Vil­ka­viškio r.

Naidų ežeras

Naidų̃ ẽžeras, ež. Šir­vintų r.

Nai­siai

Nai­siaĩ (4), k. Šiau­lių r.

Na­kačia

Na­kačià (3b), up., į Biržulio ež., Telšių r.

Nasr­ėnai

Nasr­ė́nai (1), k. Kre­tin­gos r.

Našys

Našỹs (4), ež. Ro­kiškio r.

Natkiškiai

Nãtkiškiai (1), k. Šilutės r.

Naudoris

Naudõris (2), ež. Laz­dijų r.

Naudva­ris

Naũdva­ris (1), k. Kelmės r.

Naudžiai

Naũdžiai (2), k. Vil­ka­viškio r.

Naugar­diškė

Naũgar­diškė (1), Kau­no mst. da­lis

Naujamies­tis

Naujãmies­tis (1), mstl. Pa­nevėžio r.; Vil­niaus mst. da­lis

Naujane­riai

Naujãne­riai (1), k. Vil­niaus r.

Naujas Adutiškis 1  
Naujasis Daugėliškis

Naujàsis Daugėlìškis (2), mstl. Ig­na­li­nos r.

Naujaso­dis

Naujãso­dis (1), k. Kau­no r.

Naujas Strūnaitis

Naũjas Strūnáitis (1), k. Švenčio­nių r.

Naujieji Bernatoniai3

Naujíeji Ber̃natoniai, k. Kauno r.

Nau­jiena

Nau­jienà (3), k. Ma­ri­jam­polės r.

Nau­ji­ninkai

Nau­ji­niñ­kai (2), Vil­niaus mst. dalis

Naujoji Akmenė

Naujóji Akmẽnė (2), mst., r. c.

Naujoji Freda 2  
Naujoji Įpiltis, -ies

Naujóji Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kre­tin­gos r.

Naujoji Ūta

Naujóji Ūtà (4), k. Prienų r.

Naujoji Vilnia

Naujóji Vìlnia (1), Vil­niaus mst. da­lis

Naujo­sios Kietaviškės

Naũjo­sios Kietãviškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Nauso­dis

Naũso­dis (1), k. Plungės r.

Nava

Navà (4), ež. Trakų r.

Ne­dzingė

Ne­dzìngė (1) // Nedìngė (1), mstl. Varėnos r.

Ne­dzingis

Ne­dzìngis (1) // Nedìngis (1), ež., up., Mer­kio dš., Varėnos r.

Negasčius

Negãsčius (2), ež. Trakų r.

Ne­maitonys

Ne­maitónys (3), k. Kaišia­do­rių r.

Ne­maj­ūnai

Ne­maj­ū́nai (1), k. Prienų r.

Nemakščiai

Nemãkščiai (2), mstl. Ra­sei­nių r.

Ne­menčia

Ne­menčià (3b), up., Ne­ries dš., Vil­niaus r.

Ne­menčinė

Ne­menčìnė (2), mst. Vil­niaus r.

Nemėžis

Nemė́žis (1), k. Vil­niaus r.

Ne­mi­rai

Ne­mi­raĩ (3b), k. Šakių r.

Nemir­se­ta

Nẽmir­se­ta (1), Pa­lan­gos mst. da­lis

Ne­munaitis

Ne­munáitis (1), mstl. Aly­taus r.

Nemu­nas

Nẽmu­nas (3b), up., į Kuršių ma­rias

Ne­mu­nė­lio Radviliškis

Ne­mu­nė̃­lio Radvìliškis (1), mstl. Biržų r.

Ne­mu­nė­lis

Ne­mu­nė̃­lis (2), up. Biržų r.

Nemu­no Senvagė

Nẽmu­no Sénvagė (1), ež. Šilutės r.

Nendryna­rais­tis

Nendrýna­rais­tis (1), plk. Varė­nos r.

Nepėras

Nẽpėras (3b), ež. Trakų r.

Neprėkšta

Neprėkštà (3), k., ež. Kaišia­do­rių r.

Neravai

Nerãvai (2), Drus­ki­ninkų mst. da­lis

Ne­reta

Ne­retà (3b), up., Ne­munėlio dš., Biržų r.

Nerimdaičiai

Nerìmdaičiai (1), mstl. Telšių r.

Ne­ringa

Ne­ringà (3b), mst.

Neris

Nerìs (4), up., Ne­mu­no dš.

Nestrėvantys

Nestrėvantỹs (34b), ež. Trakų r.

Netečius

Netẽčius (2), ež. Varėnos r.

Ne­var­ėnai

Ne­var­ė́nai (1), mstl. Telšių r.

Ne­veiglas

Ne­veĩglas (2), ež. Aly­taus r.

Nevėža

Nevė́ža (1), ež., up., Vi­rin­tos dš., Anykščių r.

Nevėžis

Nevė́žis (1), up., Ne­mu­no dš., Pa­nevėžys

Neviedis

Nevíedis (1), ež. Laz­dijų r.

Ne­vieriškės

Ne­viẽriškės (1), k. Vil­niaus r.

Nida

Nidà (2), Ne­rin­gos mst. da­lis

Nieda

Niedà (4), up., Bal­to­sios An­čios dš., Laz­dijų r.

Niedu­lis

Niẽdu­lis (1), ež. Laz­dijų r.

Niedus

Niedùs (4), ež. Laz­dijų r.

Nikajis

Nikãjis (2), ež. Švenčio­nių r.

Niūronys

Niūrónys (3), k. Anykščių r.

No­ciūnai

No­ciū́­nai (1), k. Kėdai­nių r.

Nočia

Nočià (4), up., Ūlos dš., Varė­nos r.

No­paitys

No­paitỹs (3b), up., No­vos kr., Šakių r.

No­ra­gė­liai

No­ra­gė̃liai (2), k. Laz­dijų r.

No­reikiškės

No­reĩkiškės (1), mstl. Kau­no r.

Nor­geliškės

Nor­gelìškės (2), k. Aly­taus r.

No­riūnai

No­riū́­nai (1), k. Ku­piškio r.

Norvi­liškės

Nórvi­liškės (1), k. Šalčininkų r.

Nosas

Nõsas (2), ež. Aly­taus r.

Nos­vė

Nos­vė̃ (4), up., Šven­to­sios dš., Anykščių r.

Notė

Nõtė (2), up., Sa­lan­to dš.,Skuo­do r.

Notė­nai

Notė́­nai (1), k.Skuo­do r.

Noti­galė

Nóti­galė (1), ež. Ku­piškio r.

Nova

Nóva (1), up., Šešupės dš., Ša­kių r.

Nova­rais­tis

Nóva­rais­tis (1), k. Šakių r.

 

[1] Išbraukta, dab. žr. Adutiškis.

[2] Išbraukta, dab. žr. Freda.

[3] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).