Spausdinti

Ma­ci­kai

Ma­ci­kaĩ (3b), k. Šilutės r.

Mac­kiai

Mac­kiaĩ (4), k. Prienų r.

Mačiuliškės

Mačiùliškės (1), k. Trakų r.

Magučiai

Magùčiai (2), k. Za­rasų r.

Magūnai

Magū́­nai (1), k. Švenčio­nių r.

Mainia

Máinia (1), ež. Aly­taus r.

Maironiai

Mairóniai (1), k. Kelmės r.

Maišia­ga­la

Máišia­ga­la (1), mstl. Vil­niaus r.

Mak­niū­nai

Mak­niū́­nai (1), k. Aly­taus r.

Makšarinė

Makšarìnė (2), ež. Za­rasų r.

Ma­leišiai

Ma­leĩšiai (2), k. Anykščių r.

Malkėstaitis

Malkėstáitis (1), ež. Molėtų r.

Malkė­stas

Malkė́stas (1), ež. Molėtų r.

Ma­mavys

Ma­mavỹs (3b), ež., k. Trakų r.

Mančiškė

Mañčiškė (1), Pa­lan­gos mst. da­lis

Mantviliškis

Mantvìliškis (1), k. Kėdai­nių r.

Mar­cinkonys

Mar­cinkónys (3), mstl. Varė­­nos r.

Margė­nai

Margė́­nai (1), k. Ro­kiškio r.

Margi­nin­kai

Márgi­nin­kai (1), k. Kau­no r.

Margio­nys

Márgio­nys (1), k. Varėnos r.

Margis

Márgis (1), ež. Trakų r.

Ma­rijampolė

Ma­rijámpolė (1), mst., aps. ir r. c.

Ma­ri­jampolė

Ma­ri­jam̃polė (1), mšk. Mažei­kių r.

Ma­rijampo­lis

Ma­rijámpo­lis (1), k. Vil­niaus r.

Markučiai

Markùčiai (2), Vil­niaus mst. dalis

Markutiškiai

Markùtiškiai (1), k. Jo­na­vos r.

Marna­ka

Márna­ka (1), ež., up., Lėvens dš., Pa­nevėžio r.

Marvelė

Marvẽlė (2), Kau­no mst. da­lis

Mastis

Mãstis (2), ež. Telšių r.

Mastu­pis

Mãstu­pis (1), up., Pa­tek­los dš., Telšių r.

Ma­tiešio­nys

Ma­tiẽšio­nys (1), k. Prienų r.

Matuizos

Matùizos (1), k. Varėnos r.

Maučiu­vis

Máučiu­vis (1), up., Ys­ly­kio kr., Pa­sva­lio r.

Mauručiai

Maurùčiai (2), k., ge­lež. st. Kau­no r.

Maušė

Maũšė (2), plk. Laz­dijų r.

Mažalotė

Mažalótė (1), ež. Švenčio­nių r.

Mažasai Siaurys

Mãžasai Siaurỹs (4), ež. Mol­ė­tų r.

Mažasis Gu­l­bi­nas

Mažàsis Gu­l̃bi­nas (3b), ež. Vil­niaus r.

Mažeikiai

Mažeĩkiai (2), mst., r. c.

Mažieji Pupojai 3

Mažoji Lietuva [5]

Mažonai

Mažíeji Pupójai (1), k. Vilniaus r. 

Mažóji Lietuvà (3a), istor. sr., teritorija tarp Priegliaus ir Nemuno žemupių; Lietuvos etnogr. reg.

Mažõnai (2), k. Tau­ragės r.

Mažupė

Mažùpė (2), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Me­deikiai

Me­deĩkiai (2), k. Biržų r.

Medem­rodė

Mẽdem­rodė (1), k. Ak­menės r.

Mede­nos

Mẽde­nos (3b), mšk. Šiau­lių r.

Mėdgi­nai

Mė́dgi­nai (1), k. Jo­niškio r.

Medi­ko­niai

Mẽdi­ko­niai (1), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Me­dingė­nai

Me­dingė́­nai (1) // Mẽdingėnai (1), mstl. Plungės r.

Mediniai

Medìniai (2), k. Pa­sva­lio r.

Medi­nin­kai

Mẽdi­nin­kai (1), k. Vil­niaus r.; ge­lež. st. Kre­tin­gos r.

Medv­ėga­lis

Medv­ė́ga­lis (1), kln. Šilalės r.

Medžioklės miškas

Medžiõklės mìškas, mšk. Vil­niaus r.

Meištinė

Meištìnė (2), mšk. Kau­no r.

Me­kiai

Me­kiaĩ (4), k., ge­lež. st. Jo­niš­kio r.

Mėkla

Mė́kla (1), up., Ba­rupės kr., Kė­dai­­nių r.

Me­lagė­nai

Me­lagė́­nai (1), k. Švenčio­nių r.

Me­lekonys

Me­lekónys (3), k. Vil­niaus r.

Me­letinis

Me­letìnis (2), ež. Za­rasų r.

Mėly­niokas

Mėly­niõkas (2), ež. Ro­kiškio r.

Me­ln­ragė

Me­l̃n­ragė (1), Klaipėdos mst. da­lis

Mera

Merà (4), up., Žei­me­nos kr., Švenčio­nių r.

Me­rešlėnai

Me­rešlė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Mergės pelkė

Mer̃gės pélkė, plk. Kelmės r.

Mergežeris

Mer̃gežeris (1), ež. Švenčio­nių r.; k. Varėnos r.

Merkinė

Merkìnė (2), mstl. Varėnos r.

Merkys

Merkỹs (4), up., Ne­mu­no dš., Varėnos r.

Merkme­nys

Mer̃kme­nys (3b), ež. Švenčio­nių r.

Meškerdys

Meškerdỹs (3b), up., Mažupės dš., Pa­sva­lio r.

Meškučiai

Meškùčiai (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

Meškuičiai

Meškùičiai (1), mstl., ge­lež. st. Šiau­lių r.

Me­te­liai

Me­te­liaĩ (3b), k. Laz­dijų r.

Me­telys

Me­telỹs (3b), ež. Laz­dijų r.

Me­telytė

Me­telýtė (1), k., up., Peršėkės kr., Aly­taus r.

Mẽtirkviečiai 1

Mẽtirkviečiai (1), k. Šilutės r.

Mėžionys

Mėžiónys (3), k. Švenčio­nių r.

Micaičiai

Micáičiai (1), k. Šiau­lių r.

Mic­kūnai

Mic­kū́nai (1), mstl., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Mie­lagė­nai

Mie­lagė́­nai (1), mstl. Ig­na­li­nos r.

Miesto medė

Miẽsto mẽdė (2), mšk. Skuo­do r.

Miežiškiai

Míežiškiai (1), mstl. Pa­nevėžio r.

Migonys

Migónys (3), k. Ku­piškio r.

Mykoliškės

Mykõliškės (1), k. Vil­niaus r.

Mikoliškiai

Mikõliškiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Mi­lašaičiai

Mi­lašáičiai (1), k. Plungės, Ra­sei­nių r.

Mi­lašaitis

Mi­lašáitis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Mi­lašiū­nai

Mi­lašiū́nai (1), k. Uk­mergės r.

Milašius

Milãšius (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Mi­likoniai

Mi­likóniai (1), Kau­no mst. da­lis

Mi­liušgi­ris

Mi­liùšgi­ris (1), mšk. Jur­bar­ko r.

Milk­ūnai

Milk­ū́nai (1), k. Šalčininkų r.

Milupė

Mìlupė (1), up., Šešupės dš., Šakių r.

Milžemių pelkė

Mìlžemių pélkė, plk. Kėdai­nių r.

Minaičiai4

Minčia

Mináičiai (1), k. Radviliškio r.

Mìnčia (1), up., į Lūšių ež., Ute­nos r.

Min­dūnai

Min­dū́nai (1), k. Molėtų r.

Mini­ja

Mìni­ja (1) // Mìnė (2), k., up., į Kuršių ma­rias, Šilutės r.

Mi­roslavas

Mi­roslãvas (2), mstl. Aly­taus r.

Mi­ruolis

Mi­ruõlis (2), ež. Molėtų r.

Mišė

Mìšė (2), ež. Plungės r.

Miškiniai

Miškìniai (2), k., ge­lež. st. Tra­kų r.; k. Kau­no r.

Mišupė

Mìšupė (1), up., Mi­ni­jos dš., Plun­­gės r.

Mitkaičiai

Mitkáičiai (1), k. Telšių r.

Mit­kūnai

Mit­kū́nai (1), k. Jo­niškio, Kau­no r.

Mitu­va

Mìtu­va (1), up., Ne­mu­no dš., Jur­bar­ko r.

Mi­tuva

Mi­tuvà (3b), ež., up., Lėvens kr., Ku­piškio r.

Moc­kėnai

Moc­kė́nai (1), k. Ute­nos r.

Modžiūnai

Modžiū́­nai (1), k. Švenčio­nių r.

Molai­na

Mólai­na (1), up., Nevėžio kr., Pa­nevėžio r.

Molė­tai

Molė́­tai (1), mst., r. c.

Moli­niai

Móli­niai (1), k. Vil­ka­viškio r.

Mo­minys

Mo­minỹs (3a), ež. Ute­nos r.

Monaitis

Monáitis (1), ež. Trakų r.

Monis

Mónis (1), ež. Trakų r.

Morka­vas

Mõrka­vas (3b), ež. Laz­dijų r.

Mosėdis

Mósėdis (1), mstl. Skuo­do r.

Mostiškės

Mõstiškės (1), k. Vil­niaus r.

Mošia

Mošià (4), ež. Trakų r.

Mozūriškės

Mozū̃riškės (1), k. Vil­niaus r.

Mozūriškiai

Mozū̃riškiai (1), k. Kau­no r.

Mūkė

Mū́kė (2), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Mu­ku­liai

Mu­ku­liaĩ (3b), k. Za­rasų r.

Munas

Mùnas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Muniškiai

Munìškiai (2), k. Kau­no r.

Mu­rava

Mu­ravà (2), k. Kau­no r.

Mūrinė

Mū́rinė (1), k. Vil­niaus r.

Mūro Strėvi­nin­kai

Mū́ro Strėvi­niñ­kai (2), k. Kaišia­do­rių r.

Mūsas 2

 

Musė

Mùsė (2), up., Varėnės kr., Va­rė­nos r.

Mu­sė

Mu­sė̃ (4), up., Ne­ries dš., Šir­vintų r.

Mu­sia

Mu­sià (2), ež. Vil­niaus r.

Musnin­kai

Mùsnin­kai (1), mstl. Šir­vintų r.

Mus­teika

Mus­teikà (2), k. Varėnos r.

Mūša

Mūšà (4), up. Pa­sva­lio r.

Mūšėjus

Mūšė́jus (1), ež. Anykščių r.

Mūšia

Mūšià (4), up., Šven­to­sios dš., Uk­­mergės r.

Mūšos tyre­lis

Mūšõs týre­lis (1), plk. Jo­niškio r.

 

[1] Buv.: Mẽtrik­viečiai (1), k., ge­lež. st. Klaipėdos r.

[2] Išbraukta.

[3, 4] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

[5] 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-1 (150) įrašytas vtv. Mažoji Lietuva