Spausdinti

 

L

La­ba­karšys

La­ba­karšỹs (34b), ež. Ig­na­li­nos r.

La­banoras

La­banóras (1), ež., mstl. Švenčio­nių r.

Labūna­va

Labū́­na­va (1), k. Kau­no, Kėdai­nių, Kelmės r.

Laičiai

Laĩčiai (2), k. Molėtų, Uk­mergės, Trakų r.

Laičpievė

Laĩčpievė (1), plk. Ro­kiškio r.

Laikšės

Láikšės (1), k. Kelmės r.

Laižuva

Laĩžuva (1), mstl. Mažei­kių r.

La­kaja

La­kajà (3b), up., Žei­me­nos dš., ež., k. Švenčio­nių r.

La­ka­jai 1

 

Lamė­stas 2

Lamė́stas (1), ež. Ute­nos r.

Lampėdžiai

Lam̃pėdžiai (1), Kau­no mst. dalis

Lančiū­na­va

Lančiū́­na­va (1), k. Kėdai­nių r.

Lankeliškiai

Lankẽliškiai (1), k. Vil­ka­viškio r.

Lan­kesa

Lan­kesà (3b), up., Obe­lies kr., Kėdai­nių r.

La­pai­nia

La­pai­nià (3b), up., Ne­mu­no dš., Kaišia­do­rių r.

Lapės

Lãpės (2), mstl. Kau­no r.

La­piai

La­piaĩ (4), k. Klaipėdos r.

Lapišė

Lapìšė (2), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Lašmuo

Lašmuõ (3b),up., Mūšos dš., Pa­kruo­jo r.

Latežeris

Lãtežeris (1), ež., k. Varėnos r.

Latviškis

Lãtviškis (1), ež. Za­rasų r.

Lau­ga­liai

Lau­ga­liaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Lauja

Laujà (4), ež. Varėnos r.

Lau­kesa

Lau­kesà (3b), up., Dau­gu­vos dš., Za­rasų r.

Lauke­sas

Laũke­sas (3b), ež. Za­rasų r.

Lauke­sos

Laũke­sos (3b), plk. Jur­bar­ko r.

Lau­kysta

Lau­kystà (4), up., Ne­ries kr., Kaišia­do­rių r.

Lau­kojys

Lau­kojỹs (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Lauko Soda

Laũko Sodà (4), mstl. Telšių r.

Laukrais­tis

Laũkrais­tis (1), plk. Kau­no r.

Lauksar­giai

Laũksar­giai (1), k. Tau­ragės r.

Laukso­dis

Laũkso­dis (1), k., ge­lež. st. Pa­kruo­jo r.

Lau­ku­pė

Lau­ku­pė̃ (3b), up., į Žei­menų ež., Ig­na­li­nos r.; up., Ne­munėlio dš., Ro­kiškio r.

Lauku­va

Laũku­va (1), mstl. Šilalės r.

Laukžemė, Laukžemis 3

Laũkžemė (1), sen. Laũkžemis (1), k. Kre­tin­gos r.

Lau­menas 4

Laũmenas (3b), ež. Švenčio­nių r.

Laum­ėnai

Laum­ė́nai (1), k. Uk­mergės r.

Laumės

Laũmės (2), k. Skuo­do r.

Laurai

Laũrai (2), k. Vil­niaus r.

Lavysas

Lavỹsas (2), ež. Varėnos r.

La­variškės

La­varìškės (2), k. Trakų r.

Lavoriškės

Lavóriškės (1), mstl. Vil­niaus r.

Laz­dėnai

Laz­dė́nai (1), k., ge­lež. st. Trakų r.

Lazdijai

Lazdìjai (2), mst., r. c.

Lazdynai

Lazdýnai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Lazdinis

Lazdìnis (2), ež. Za­rasų r.

Laz­duona

Laz­duonà (3), up., Du­by­sos kr., Kau­no r.

Lec­kava

Lec­kavà (2), mstl. Mažei­kių r.

Leikštikas

Leikštìkas (2), ež. Molėtų r.

Leipa­lin­gis

Léipa­lin­gis (1), mstl. Laz­dijų r.

Lekėčiai

Lekė́čiai (1), mstl. Šakių r.

Le­lionys

Le­liónys (3), k. Aly­taus r.

Leliškė

Lẽliškė (1), k. Tau­ragės r.

Le­liū­nai

Le­liū́­nai (1), mstl. Ute­nos r.

Lembas

Lem̃bas (2), k. Šilalės r.

Lėnas

Lė́nas (1), ež., k. Uk­mergės r.

Lenkė

Lénkė (1), plk. Kre­tin­gos r.

Lenkimai

Lenkìmai (2), mstl. Skuo­do r.

Lentva­ris

Leñ­tva­ris (1), mst. Trakų r.

Leoniškės

Lẽoniškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Lesčiai

Lẽsčiai (2), k. Ra­sei­nių r.

Letau­sas

Lẽtau­sas (3b), up., Jūros dš., Plun­gės r.

Lėvuo

Lėvuõ (3a), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Liaudė

Liáudė (1), up., Nevėžio dš., Kėdai­nių r.

Lybiškiai

Lỹbiškiai (1), k., ge­lež. st. Ra­sei­nių r.

Lydekis

Lydẽkis (2), ež. Ute­nos r.

Ly­duokiai

Ly­duõkiai (2), mstl. Uk­mergės r.

Lyduvėnai

Lýduvėnai (1), mstl., ge­lež. st. Ra­sei­nių r.

Liedaitis

Liedáitis (1), ež. Švenčio­nių r.

Liedas

Líedas (1), up., Šušvės dš., Kėdai­nių r.

Liedis

Líedis (1), ež. Švenčio­nių, Za­rasų r.

Liekė

Liẽkė (2), up., Ne­mu­no kr., Šakių r.

Lieležeris

Liẽležeris (1), ež. Pa­nevėžio r.

Lie­lionys

Lie­liónys (3), k. Prienų r.

Lielupė

Liẽlupė (1), up., Bab­run­go dš., Plungės r.

Liepalės 5

 

Liep­gi­riai

Líep­gi­riai (1), k. Plungės r.

Liep­kal­nis

Líep­kal­nis (1), Vil­niaus mst. dalis

Liep­laukė

Líep­laukė (1), k., ge­lež. st. Tel­­šių r.

Lie­pona

Lie­ponà (2), up., Šir­vin­tos kr., Vil­ka­viškio r.

Lieponys

Liepónys (3), k. Trakų r.

Lieporai

Liepõrai (2), k. Jo­niškio r.

Lieporas

Liepõras (2), up., Švi­ti­nio kr., Jo­niškio r.

Lie­po­riai

Lie­po­riaĩ (3a), Šiau­lių mst. da­lis

Liežys

Liežỹs (4), ež. Molėtų r.

Li­gaja

Li­gajà (3b), up., į Li­ga­jykščio ež., Za­rasų r.

Li­gajykštis

Li­gajýkštis (1), ež. Za­rasų r.

Lyga­rais­tis

Lýga­rais­tis (1), plk. Šir­vintų r.

Lygia­balė

Lýgia­balė (1), plk. Ig­na­li­nos r.

Lygio­sios

Lýgio­sios, plk. Varėnos r.

Lyglau­kiai

Lýglau­kiai (1), Vil­niaus mst. dalis

Lygu­mai

Lýgu­mai (1), mstl. Pa­kruo­jo r.; k. Vil­ka­viškio r.

Likė­nai

Likė́­nai (1), mstl. Biržų r.

Li­kiškė­liai

Li­kiškė̃­liai (2), k. Aly­taus r.

Limi­nas

Lìmi­nas (3b), ež. Ig­na­li­nos, Kaišia­do­rių, Molėtų, Ute­nos r.

Li­mi­nė­lis

Li­mi­nė̃­lis (2), ež. Molėtų r.

Limšius

Limšiùs (4), up., Strėvos kr., Kaišia­do­rių r.

Lynas

Lýnas (3), ež. Varėnos r.

Lindiniškės

Lindìniškės (1), k. Vil­niaus r.

Lynelis

Lynẽlis (2), ež. Aly­taus r.

Linkaičiai

Lìnkaičiai (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Linkaučiai

Lìnkaučiai (1), k. Kelmės r.

Lin­kava

Lin­kavà (3b), up., Nevėžio kr., Pa­nevėžio r.

Lin­kme­nys

Liñ­kme­nys (1), mstl. Ig­na­li­nos r.

Linksmadva­ris

Linksmãdva­ris (1), Kau­no mst. da­lis

Lin­kuva

Lin­kuvà (3b), mst. Pa­kruo­jo r.; k. Kau­no r.

Lio­liai

Lio­liaĩ (4), mstl. Kelmės r.

Lipšys

Lipšỹs (4), ež. Anykščių r.

Liškiava

Liškiavà (3b), k. Varėnos r.

Liškia­vis

Lìškia­vis (1), ež. Laz­dijų r.

Liubavas

Liubãvas (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

Liudiškiai

Liùdiškiai (1), k. Anykščių r.

Liud­vinavas

Liud­vinãvas (2), mstl. Ma­ri­jam­polės, Vil­niaus r.

Liūlys

Liūlỹs (4), up., Šuo­jos kr., Pa­nevėžio r.

Li­vin­tai

Li­vin­taĩ (3b), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Lobi­niai

Lóbi­niai (1), k., ge­lež. st. Ig­na­li­nos r.

Lobinis

Lobìnis (2), ež. Ute­nos r.

Lojus

Lõjus (2), ež. Trakų r.

Lokys

Lokỹs (4), up., Ne­ries dš., Jona­vos r.

Lo­kysta

Lo­kystà (3a), up., Jūros kr., Šila­lės r.

Lomanka

Lománka (1), k. Kau­no r.

Lo­mena

Lo­menà (3a), up., Ne­ries kr., Kai­šia­­do­rių r.

Lo­miai

Lo­miaĩ (4), k. Tau­ragės r.

Lūgežeris

Lū̃gežeris (1), ež. Trakų r.

Lukiškės

Lùkiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Lukna

Luknà (4), ež., up., Mer­kio dš., Trakų r.

Luknas

Lùknas (2), ež. Ute­nos r.

Luknė

Lùknė (2), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Luknelė

Luknẽlė (2), up. Švenčio­nių r.

Lukojus

Lukójus (1), ež. Kelmės r.

Luksn­ėnai

Luksn­ė́nai (1), k. Aly­taus r.

Lūkstas

Lū́kstas (1), ež. Telšių r.; up., Rin­gu­vos dš., Šiau­lių r.

Lukšakai­mis

Lùkšakai­mis (1), k. Kau­no r.

Lukšiai

Lukšiaĩ (4), mstl. Šakių r.

Lukštai

Lùkštai (2), k. Ro­kiškio r.

Lukštas

Lùkštas (2), ež. Molėtų, Za­rasų r.

Lukštynas

Lukštýnas (1), ež. Molėtų r.

Lumpėnai

Lumpė́­nai (1), k. Šilutės r.

Luoba

Luobà (4), up., Bar­tu­vos dš., Skuo­do r.

Luobinė

Luobìnė (2), k. Kau­no r.

Luokė

Luõkė (2), mstl. Telšių r.

Luo­kesa

Luo­kesà (3b), k. Molėtų r.

Lupikai

Lupìkai (2), k. Kelmės r.

Lūšė 6

 

Lūšiai

Lūšiaĩ (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Lūšis

Lūšìs (3) // Lū́šė (1), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

 

[1] Dab. žr. Baltieji Lakajai, Juodieji Lakajai.

[2] Buv. Lame­stas.

[3] Buv.: Laũkžemis (1), nj. Laũkžemė (1).

[4] Buv. Lau­menà (3b).

[5] Išbraukta.

[6] Išbraukta.