Spausdinti

 

G

Gabys

Gabỹs (4), ež. Kaišia­do­rių r.

Gadūnavas

Gadūnãvas (2), mstl. Telšių r.

Gaida­mo­niai

Gaĩda­mo­niai (1), k. Molėtų r.

Gai­dė

Gai­dė̃ (4), ež., k. Ig­na­li­nos r.

Gaidiškės

Gaĩdiškės (1), k. Trakų r.

Gaidū­nai

Gaidū́­nai (1), k. Vil­niaus r.

Gailie­kas

Gáilie­kas (1), ež. Laz­dijų r.

Gailin­tas

Gáilin­tas (1), ež. Aly­taus r.

Gailių pelkė

Gaĩlių pélkė, plk. Pa­nevėžio r.

Gaižėnai

Gaižė́nai (1), k. Kau­no r.

Gaižėnė­liai

Gaižėnė̃­liai (2), k. Kau­no r.

Gaižiū­nai

Gaižiū́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Ga­la­dusys, Galadusis 1

Galadusỹs(3b) // Galãdusis (1), ež. Laz­dijų r.

Galčiai

Galčiaĩ (4), k., ge­lež. st. Klaipė­dos r.

Gal­giai

Gal­giaĩ (4), k. Vil­niaus r.

Galinė

Galìnė (2), up., Ru­da­mi­nos kr., Vil­niaus r.

Galnis

Gálnis (1), ež. Trakų r.

Galonas

Galõnas (2), ež. Švenčio­nių r.

Galstas

Gálstas (1), ež. Laz­dijų r.

Galuba­lis

Galùba­lis (1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Ga­luo­nai

Ga­luo­naĩ (4), ež. Molėtų r.

Ga­luonis, -ies

Ga­luonìs, -iẽs (3), ež. Molėtų r.

Galvė

Gálvė (1) // Gálvis (1), ež. Trakų r.

Galvinis

Galvìnis (2), ež. Aly­taus r.

Galvožeris

Galvóžeris (1), ež. Trakų r.

Gan­dinga

Gan­dingà (2), k. Plungės r.

Gansė

Gánsė (1), up., Ven­tos dš., Kel­mės r.

Garda­mas 2

Gar̃da­mas (1, 3b), mstl. Šilutės r.

Gargždai

Gargždaĩ (3), mst. Klaipėdos r.

Ga­riūnai

Ga­riū́­nai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Gar­liava

Gar­liavà (4), mst. Kau­no r.

Gasčiū­nai

Gasčiū́nai (1), k. Jo­niškio r.

Ga­taučiai

Ga­taũčiai (2), k. Jo­niškio r.

Gauja

Gaujà (4), up., Ne­mu­no dš., Šalči­ninkų r.

Gaurė

Gaũrė (2), mstl. Tau­ragės r.

Gau­santė

Gau­sañtė (2), up., Mi­tu­vos kr., Jur­bar­ko r.

Gauštvi­nis

Gáuštvi­nis (1), ež. Kelmės r.

Gavys

Gavỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Ge­da­no­nių kalnas

Ge­da­no­nių̃ kálnas, kln. Prienų r.

Ge­diminas

Ge­dimìnas (2), k. Ute­nos r.

Ged­rimų pelkė

Ged­rimų̃ pélkė, plk. Skuo­do r.

Gedučiai

Gedùčiai (2), k. Pa­kruo­jo r.

Gedžiūnė­liai

Gedžiūnė̃­liai (2), k. Ig­na­li­nos r.

Gėgė

Gė́gė (1), up., Ne­mu­no dš., Šilu­tės r.

Gegr­ėnai

Gegr­ė́nai (1), k. Plungės r.

Gegutė

Gegùtė (2), k. Laz­dijų r.

Ge­gužinė

Ge­gužìnė (2), k. Kaišia­do­rių r.

Geidžiai

Geidžiaĩ (4), k. Mažei­kių r.

Geidžiū­nai

Geidžiū́­nai (1), k. Biržų r.

Geisiškės

Geĩsiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gėjaus pelkė

Gė́jaus pélkė, plk. Trakų r.

Gėjus

Gė́jus (1), ež. Trakų r.

Gėla

Gėlà (4), ež. Vil­niaus r.

Gelednė

Gelẽdnė (2), k., ge­lež. st. Švenčio­nių r.

Geležiai

Gelẽžiai (2), mstl. Pa­nevėžio r.

Ge­l­gau­diškis

Gel̃gau­diškis (1), mstl. Šakių r.

Ge­lovinė 3

Ge­lovìnė (2), ež. Varėnos r.

Gelu­va

Gẽlu­va (1), ež. Šiau­lių r.

Ge­luža

Ge­lužà (3b), up., Mer­kio dš., Varėnos r.

Gelužis

Gelùžis (2), ež. Prienų r.

Ge­lvė

Ge­l̃vė (2), up., į Žir­najų ež., Šir­vintų r.

Ge­lvės ežeras

Ge­l̃vės ẽžeras, ež. Šir­vintų r.

Gelvinis 4

 

Gelvo­nai

Gélvo­nai (1), mstl. Šir­vintų r.

Gelžė

Gel̃žė (2), k., plk. Šiau­lių r.

Gerdašiai

Gerdãšiai (2), k. Laz­dijų r.

German­tas

Ger̃man­tas (1), ež. Telšių r.

Ger­vainys

Ger­vainỹs (3b), up., Pa­tek­los dš., Telšių r.

Gervė 5

Gérvė (1), up. Aitros kr., Plungės r.; up. Jūros dš. Šilalės r.

Gervė8

Ger̃vė (2), up., Šventupio dš., Akmenės r.

Gervelė

Gervẽlė (2), plk. Ig­na­li­nos r.

Gervinis

Gervìnis (2), ež. Laz­dijų r.

Gerviškės

Gérviškės (1), k. Šalčininkų r.

Gie­da­vardys

Gie­da­vardỹs (34a), ež. Laz­dijų r.

Gied­raičiai

Gied­raĩčiai (2), mstl. Molėtų r.

Gilis

Gìlis (2), ež. Aly­taus r.

Gilius

Gìlius (2), ež. Kelmės r.

Gilšė

Gìlšė (1), ež. Varėnos r.

Giluišis

Gilùišis (1), ež. Laz­dijų r.

Giluitis

Gilùitis (1), ež. Aly­taus r.

Gilušis

Gilùšis (2), ež. Trakų r.

Gilū­tas

Gilū́tas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Gilužis

Gilùžis (2), ež. Molėtų, Ute­nos r.; Vil­niaus mst. da­lis

Gimboga­la

Gimbóga­la (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Gin­du­liai

Gin­du­liaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Gi­neitiškės

Gi­neĩtiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gynėvė

Gynė́vė (1), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Gink­ūnai

Gink­ū́nai (1), Šiau­lių mst. da­lis

Gin­tališkė

Gin­talìškė (2), k. Plungės r.

Ginučiai

Ginùčiai (2), k. Ig­na­li­nos r.

Gi­pinys

Gi­pinỹs (3b), ež. Ro­kiškio r.

Giraitė

Giráitė (1), Kau­no mst. da­lis

Girdiškė

Gir̃diškė (1), k. Šilalės r.

Girdžiai

Girdžiaĩ (4), k. Jur­bar­ko r.

Gir­ėnai

Gir­ė́nai (1), k. Šakių r.

Girgždūtė

Girgždū̃tė (2), kln. Telšių r.

Giri­ja

Gìri­ja (1), ež. Vil­niaus r.

Giri­nin­kai

Gìri­nin­kai (1), k. Kau­no r.

Gi­rionys

Gi­riónys (3), k. Kau­no r.

Girkal­nis

Gir̃kal­nis (1), mstl. Ra­sei­nių r.

Gi­ru­liai

Gi­ru­liaĩ (4), Klaipėdos mst. da­lis

Gi­rutaitis

Gi­rutáitis (1), ež. Švenčio­nių r.

Girutiškis

Girùtiškis (1), ež. Švenčio­nių r.

Gižai

Gižaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Glė­bas

Glė̃­bas (2), ež. Varėnos r.

Glebavas 6

Glebãvas (2), mšk. Pa­kruo­jo r.

Glynas

Glỹnas (2), ež. Varėnos r.

Glitis

Glìtis (2), ež. Tau­ragės r.

Glitiškės

Glìtiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gludas

Glùdas (2), ež. Telšių r.

Glūkas

Glū̃kas (2), ež. Varėnos r.

Gomer­ta

Gómer­ta (1), up., Šušvės dš., Rad­vi­liškio r.

Gor­nostajiškės

Gor­nostãjiškės (1), k. Šalčinin­kų r.

Gra­buostas

Gra­buõstas (2), ež. Molėtų r.

Grau­mena

Grau­menà (3b), up., Šalpės kr., Šilu­­tės r.

Graužis

Gráužis (1), ež. Molėtų r.

Gražiškiai

Gražìškiai (2), mstl. Vil­ka­viš­kio r.

Gren­da­vė

Gren­da­vė̃ (3b), k. Trakų r.

Grybeliai

Grybẽliai (2), k. Ute­nos r.

Grybėnai

Grybė́­nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Griešių miškas 7

Griešių̃ mìškas, mšk. Ma­ri­jam­polės r.

Griežio­nėlės

Griežio­nė̃lės (2), k. Anykščių r.

Grigaičiai

Grigáičiai (1), k. Vil­niaus r.

Grigiškės

Grìgiškės (1), mst. Trakų r.

Grim­ziai

Grim­ziaĩ (4), k. Kelmės r.

Grinkiškis

Griñ­kiškis (1), mstl. Rad­viliš­kio r.

Griškabūdis

Grìškabūdis (1), mstl. Šakių r.

Griškiškė

Grìškiškė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Gryžuva

Gryžuvà (3b), up., Du­by­sos kr., Kelmės r.

Grobštai

Grobštaĩ (4), k., ge­lež. st. Klaipė­dos r.

Grobšto ragas

Grõbšto rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Grūda

Grūdà (4), up., Mer­kio kr., Varė­nos r.

Grum­bliai

Grum­bliaĩ (4), k. Plungės r.

Gruodys

Gruodỹs (3), ež. Molėtų r.

Gruožys

Gruožỹs (3), ež. Trakų r.

Grūšlau­kis

Grū̃šlau­kis (1), nj. Grū̃šlaukė, mstl. Kre­tin­gos r.

Gruzdžiai

Gruzdžiaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Grūžiai

Grū́žiai (1), k. Pa­sva­lio r.

Gu­bava

Gu­bavà (4), k. Ig­na­li­nos r.

Gu­berni­ja

Gu­ber̃ni­ja (1), Šiau­lių mst. da­lis

Gučkam­pis

Gùčkam­pis (1), k. Kėdai­nių r.

Gu­dai

Gu­daĩ (4), k., ge­lež. st. Šilutės r.

Gudaičiai

Gudáičiai (1), k. Jo­niškio r.

Guda­rais­tis

Gùda­rais­tis (1), plk. Varėnos r.

Gudeliai

Gudẽliai (2), mstl., k. Ma­ri­jam­polės r.; ge­lež. st. Šalčininkų r.

Gu­diena

Gu­dienà (3), k. Kaišia­do­rių r.

Gudo Šalis

Gùdo Šalìs (4), mšk., plk. Varė­nos r.

Gudžiū­nai

Gudžiū́­nai (1), mstl., ge­lež. st. Kėdai­nių r.

Gul­bi­nai

Gul­bi­naĩ (3b), k. Biržų, Rad­vi­liškio, Šakių, Vil­niaus r.

Gu­l­bi­nas

Gu­l̃­bi­nas (3b), ež. Vil­niaus r.

Gul­bin­ėnai

Gul­bin­ė́nai (1), k. Pa­sva­lio r.

Gu­l­bis

Gu­l̃­bis (2), ež. Molėtų r.

Gumbas

Gum̃bas (4), k. Šalčininkų r.

Gun­ti­nas

Guñ­ti­nas (3b), up., Luo­bos dš., Skuo­do r.

Guo­bai

Guo­baĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Guos­ta­ga­lis

Gúos­ta­ga­lis (1), k. Pa­kruo­jo r.

Guostus

Guostùs (3), ež. Prienų r.

Gu­riai

Gu­riaĩ (4), Vil­niaus mst. da­lis

Gustonys

Gustónys (3), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

 

[1] Buv. 34b kirč.

[2] Buv. tik 1 kirč.

[3] Buv. Ge­lovinis.

[4] Išbraukta.

[5] Buv. Gérvė (1), up., Apaščios dš., Biržų r.

[6] Buv. Gliebavas.

[7] Buv. Griešių gi­ria.

[8] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).