Spausdinti

 

 

E, Ė

Eg­lesys

Eg­lesỹs (3b), up., Ven­tos dš., Ak­menės r.

Ei­girdžiai

Ei­gir̃džiai (2), mstl. Telšių r.

Eiguliai

Eigùliai (2), Kau­no mst. da­lis

Einautas

Eináutas (1), up., Mūšos dš., Šiau­­­lių r.

Eišiškės

Eĩšiškės (1), mst. Šalčininkų r.

Eitmi­niškės

Eĩtmi­niškės (1), mstl. Vil­niaus r.

Eke­tė

Eke­tė̃ (3b), up., Danės kr., Klaipėdos r.

Elek­trėnai

Elek­trė́nai (1), mst. Trakų r.

Elektrėnų ma­rios

Elektrė́nų mã­rios (2), Trakų r.

Elmė

El̃mė (2), up., Šven­to­sios kr., Any­kščių r.

En­driejavas

En­driejãvas (2), mstl. Klaipėdos r.

En­driuškaičių tyrai

En­driuškáičių týrai (1), plk. Plungės r.

Epušės ežeras 1

 

Epušis 2

 

Ėriškiai

Ė́riškiai (1), k. Pa­nevėžio r.

Erla

Érla (1), up., Bar­tu­vos kr., Skuo­do r.

Erzvėtas

Érzvėtas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Eržvil­kas

Er̃žvil­kas (3b), mstl. Jur­bar­ko r.

Ešerinis 3

Ešerìnis (2), ež. Varė­nos r.

Ežeikiai

Ežeĩkiai (2), k. Jo­niškio r.

Ežerė­liai

Ežerė̃­liai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Ežerė­lis

Ežerė̃­lis (2), mstl. Kau­no r.

Ežeruo­na

Ẽžeruo­na (1), up., Jūros dš., Tau­ragės r.

 

F

Fa­bijoniškės

Fa­bijõniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Freda 4

Fredà (2) (Aukštóji ir Žemóji), Kau­no mst. da­lis

 

[1] Išbraukta.

[2] Dab. Apušys.

[3] Tikslinama, buv. Didysis Ešerinis.

[4] Buv. tik Freda.