Spausdinti
   

Babė­nai

Babė́­nai (1), Kėdai­nių mst. da­lis

Babrinis

Babrìnis (2), ež. Za­rasų r.

Babriškės

Babrìškės (2), k. Trakų r.

Babrukas

Babrùkas (2), ež. Trakų r.

Babrungas

Babrùngas (1), k., up., Mi­ni­jos dš., Plungės r.

Babrungėnai11

Babrungė́nai (1), k. Plungės r.

Babtai

Bãbtai (2), mstl. Kau­no r.

Bačkonys

Bačkónys (3), k. Kaišia­do­rių r.

Ba­gas­laviškis

Ba­gas­lavìškis (2), mstl. Šir­vintų r.

Bagdoniškis

Bagdõniškis (1), k. Ro­kiškio r.

Bag­dononys

Bag­donónys (3), k. Trakų r.

Bagoto­ji

Bagóto­ji, k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Bagrėnas

Bagr­ė́nas (1), k. Prienų r.

Bai­biai

Bai­biaĩ (4), k. Za­rasų r.

Baibokai

Baibõkai (2), k. Biržų r.

Baičiai

Báičiai (1), k., ge­lež. st. Klai­pėdos r.

Baido­tai

Baĩdo­tai (1), k. Skuo­do r.

Baisoga­la

Baisóga­la (1), mstl. Rad­vi­liškio r.

Bajorai

Bajõrai (2), Kre­tin­gos mst. da­lis

Bajorpievė

Bajõrpievė (1), plk. Tau­ragės r.

Baka

Bakà (2), ež. Trakų r.

Ba­landinė 1

Balandìnė (2), mšk. Jur­bar­ko r.

Ba­landis

Ba­lañ­dis (2), ež. Laz­dijų r.

Bal­bieriškis

Bal­biẽriškis (1), mstl. Prienų r.

Balce­riškės

Bálce­riškės (1), k. Trakų r.

Balčia

Bálčia (1), up., Šešuvies dš., Ra­sei­nių r.

Baldonas

Baldõnas (2), ež. Anykščių r.

Balingra­das

Balìngra­das (1), k. Švenčio­nių r.

Balk­ūnai

Balk­ū́nai (1), k. Aly­taus r.

Balnin­kai

Bálnin­kai (1), mstl. Molėtų r.

Balos

Bãlos (2), plk. Aly­taus, Ku­piškio, Ro­kiškio r.

Balsys

Balsỹs (4), ež. Vil­niaus r.

Balta­jis

Bálta­jis, ež. Laz­dijų r.

Balta­jis Bilsas 2

Báltajis Bil̃sas (2) // Bal̃tajis Bìlsas (1), ež. Laz­dijų r.

Baltas 3

Báltas (3), ež. Za­rasų r.

Ba­l­tas

Ba­l̃­tas (4), ež. Švenčio­nių r.

Balta­siai 4

Báltasiai, Báltojo, ež. Ig­na­li­nos r.

Baltas Kaukno­ris

Báltas Kaũkno­ris (1), ež. Laz­dijų r.

Baltežeris

Báltežeris (1), ež. Telšių r.

Baltieji La­ka­jai

Baltíeji La­ka­jaĩ (3b), ež. Molėtų r.

Baltoji Ančia

Baltóji Ánčia (1), up., Ne­mu­no kr., Laz­dijų r.

Baltoji Vokė

Baltóji Vókė (1), mstl. Šal­čini­n­kų r.; k. Vil­niaus r.

Ba­lt­riškės

Ba­l̃t­riškės (1), k. Za­rasų r.

Baltromiškė

Baltrómiškė (1), k. Jo­na­vos r.

Bal­trušaičiai

Bal­trušáičiai (1), k. Tau­ragės r.

Baltu­piai

Báltu­piai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Ba­luosys

Ba­luosỹs (4), ež. Trakų r.

Ba­luoša

Ba­luošà (3), plk. Švenčio­nių r.

Ba­luošai

Ba­luošaĩ (3), ež. Molėtų r.

Ba­luošas

Ba­luõšas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Ba­luošykštis

Ba­luošýkštis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Balvis

Bálvis (1), ež. Telšių r.

Bam­bena

Bam­benà (3b), up., į Žuvin­to ež., Aly­taus r.

Bambi­nai

Bam̃bi­nai (1), plk. Vil­ka­viškio r.

Bardėnai, Bardinai 12, 13

Bardė́nai (1), Bardinaĩ (3a), k. Pagėgių sav.

Ba­reikiškės

Ba­reĩkiškės (1), k. Vil­niaus r.

Barstyčiai

Barstýčiai (1), mstl. Skuo­do r.

Barti­nin­kai

Bar̃ti­nin­kai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Bartnin­kai

Bar̃tnin­kai (1), mstl. Vil­ka­viškio r.

Bartu­va

Bártu­va (1), up., į Bal­ti­jos jūrą, Skuo­do r.

Barupė

Barùpė (2), up., Nevėžio kr., Kė­dai­­nių r.

Barvoniškės

Barvóniškės (1), k. Vil­niaus r.

Barz­dai

Barz­daĩ (4), mstl. Šakių r.

Ba­ta­kiai

Ba­ta­kiaĩ (3b), mstl., ge­lež. st. Tau­ragės r.

Bat­niava

Bat­niavà (3b), k. Kau­no r.

Ba­zi­lionai

Ba­zi­liónai (1), buv. Pa­du­by­sỹs (34b), mstl. Šiau­lių r.

Bebirva

Bebìrva (1), up., Šal­tuo­nos kr., Jur­bar­ko r.

Beb­ru­sai

Beb­ru­saĩ (3b), ež. Molėtų r.

Bečių miškas 5

Bečių̃ mìškas, mšk. Jo­na­vos ir Uk­mergės r.

Bei­niū­nai

Bei­niū́­nai (1), k. Kau­no r.

Beižionys

Beižiónys (3), k. Trakų r.

Bėlys

Bėlỹs (4), ež. Švenčio­nių r.

Be­lmon­tas

Be­l̃mon­tas (1), Vil­niaus mst. dalis

Berčiū­nai

Berčiū́­nai (1), k. Pa­nevėžio r.

Berna­to­niai 6

 

Ber­natoniai

Ber­natóniai (1), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Ber­no­tai

Ber­no­taĩ (3b), k. Ra­sei­nių r.

Berža

Bérža (1), ež. Molėtų r.

Beržai

Beržaĩ (3), k. Jo­na­vos r.

Beržalo­tas

Béržalo­tas (1), plk. Švenčio­nių r.

Beržė

Beržė̃ (4), up., Šušvės kr., Rad­vi­liškio r.

Beržėnai

Béržėnai (1), k. Kelmės r.

Beržiena

Beržíena (1), up., Vin­ge­rinės dš., Ro­kiškio r.

Beržoras

Béržoras (1), ež., k. Plungės r.

Beržtu­vos pelkė

Béržtu­vos pélkė, plk. Tau­ragės r.

Beržuolis

Beržuõlis (2), ež. Trakų r.

Beržuvis

Béržuvis (1), ež. Švenčio­nių r.

Betyga­la

Betýga­la (1), mstl. Ra­sei­nių r.

Bezdonys

Bezdónys (3), mstl. Vil­niaus r.

Bie­bė

Bie­bė̃ (3), ež. Anykščių r.

Bie­lionys

Bie­liónys (3), k. Švenčio­nių r.

Bie­liū­nai

Bie­liū́­nai (1), k. Vil­niaus r.

By­gailiai

By­gaĩliai (2), k., ge­lež. st. Pa­ne­vėžio r.

Bygau­das 7

Býgau­das (1), ež. Trakų r.

Bijotai

Bijõtai (2), k. Šilalės r.

Bijotė

Bijótė (1), ež. Šiau­lių r.

Bijutiškis

Bijùtiškis (1), k. Molėtų r.

Bikėnai

Bikė́­nai (1), k. Za­rasų r.

Bik­ūnai

Bik­ū́nai (1), k. Ute­nos r.

Bildelis

Bildẽlis (2), ež. Vil­niaus r.

Bil­dūnai

Bil­dū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Bilia­kie­mis

Bìlia­kie­mis (1), k. Ute­nos r.

Bi­liū­nai

Bi­liū́nai (1), k. Rad­vi­liškio r.

Bi­liūniškės

Bi­liūnìškės (2), k. Ak­menės r.

Bimberis 8

 

Bi­ri­kai

Bi­ri­kaĩ (3b), k. Telšių r.

Biršto­nas

Bìršto­nas (1), mst.

Birutė

Birùtė (2), Kau­no mst. da­lis

Birva

Birvà (3), ež. Trakų r.

Birvėta

Birvėtà (3a), up., Dys­nos dš., Ig­na­li­nos r.

Biržai

Bìržai (1), mst., r. c.

Biržtvyno ragas

Biržtvýno rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Biržulis

Bìržulis (1), ež. Telšių r.

Biržuvėnai

Bìržuvėnai (1), k. Telšių r.

Bitė­nai

Bitė́­nai (1), k. Šilutės r.

Bitežeris

Bìtežeris (1), ež. Šilutės r.

Byvainė

Bỹvainė (1), mšk. Telšių r.; up., Vir­vyčios dš., Telšių r.

Bizdukas

Bizdùkas (2), ež. Kaišia­do­rių r.

Blendžia­va

Bleñdžia­va (1), up., Sa­lan­to kr., Kre­tin­gos r.

Bliūdašilis

Bliū̃dašilis (1), mšk. Uk­mergės r.

Bradeliškės

Bradẽliškės (1), k. Vil­niaus r.

Brade­sas

Brãde­sas (3b), ež. Ute­nos r.

Bra­toniškės 9

Bratóniškės (1), k. Vil­niaus r.

Bra­ziūkai

Bra­ziūkaĩ (4), k. Kau­no r.

Bražuolė

Bražuõlė (2), k., up., Ne­ries kr., Trakų r.

Bridvaišis

Brìdvaišis (1), ež. Kelmės r.

Briedžių Sala 10

Bríedžių Salà (4), mšk. Šilutės r.

Briedžkam­pis

Bríedžkam­pis (1), mšk. Ma­ri­jam­polės r.

Brukšva

Brukšvà (2), plk. Klaipėdos r.

Bubė­nai

Bubė́­nai (1), k. Plungės r.

Bu­biai

Bu­biaĩ (4), k. Šiau­lių r.

Būbleliai

Būblẽliai (2), k. Šakių r.

Bučiūnai

Bučiū́­nai (1), k. Jo­niškio r.

Būda

Būdà (4), k. Prienų r.

Būda­kal­nis

Bū̃da­kal­nis – žr. Ažùšilės kál­nas

Bud­riai

Bud­riaĩ (4), k. Kre­tin­gos r.

Būdviečiai

Bū̃dviečiai (1), k. Klaipėdos, Kre­tin­gos, Ma­ri­jam­polės, Šilutės, Tau­ragės, Vil­ka­viškio r.

Būdvie­tis

Bū̃dvie­tis (1), k. Laz­dijų r.

Buivy­diškės

Bùivy­diškės (1), mstl. Vil­niaus r.

Buivydžiai

Buivỹdžiai (2), k. Jo­niškio, Vil­niaus r.

Bu­kantė

Bu­kañtė (2), k. Plungės r.

Bukčiai

Bukčiaĩ (4), Vil­niaus mst. da­lis

Bukiškės

Bùkiškės (1), k. Vil­niaus r.

Bukonys

Bukónys (3), k. Jo­na­vos r.

Bulvikio ragas

Bulvìkio rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Bun­dulinė

Bun­dulìnė (2), plk. Šilutės r.

Burbinė

Burbìnė (2), mšk. Jur­bar­ko r.

Burbiškės

Bùrbiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Burbiškis

Bùrbiškis (1), k. Anykščių, Rad­vi­liškio r.

Būtingė

Bū̃tingė (1), mstl. Kre­tin­gos r.

Butkiškė

Bùtkiškė (1), mstl. Ra­sei­nių r.

But­rimonys

But­rimónys (3), mstl. Aly­taus r.; k. Šalčininkų r.

Buza­rais­tis

Bùza­rais­tis (1), plk. Vil­niaus r.

  

[1] Buv. sudėtinis vietovardis Ba­landìnės mìškas.

[2] Buv. Bálta­jis Bìlsas (3).

[3] Anksčiau buvo nurodoma 1 kirčiuotė.

[4] Buv. Bálta­sai.

[5] Buv. miškaĩ.

[6] Išbraukta, žr. Naujieji Bernatoniai, Senieji Bernatoniai.

[7] Buv. Bỹgau­das.

[8] Išbraukta (buvęs įrašas: Bimbẽris (2), ež. Za­rasų r.)

[9] Buv. Bra­tonìškės (2).

[10] Buv. Bríedžių Salõs mìškas.

[11] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

[12] Įrašyta Bardinai, Bardėnai 2014 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. N-4 (153).

[13] Variantai sukeisti vietomis 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. N-6 (155).