Spausdinti

 

A, Ą

Aba­raus­kai

Aba­raus­kaĩ (4), k. Laz­dijų r.

Abisa­vas 1

 

Ab­linga

Ab­lingà (3b), k. Klaipėdos r.

Acintas

Acìntas (1), ež. Švenčio­nių r.

Adakavas

Adakãvas (2), k. Tau­ragės r.

Adomynė

Adomỹnė (2), k. Ku­piškio r.

Adutiškis

Adùtiškis (1), mstl. Švenčio­nių r.

Ag­luon­ėnai

Ag­luon­ė́nai (1), k. Klaipėdos r.

Aise­tas

Aĩse­tas (3b), ež. Molėtų r.

Aistiškiai

Aistìškiai (2), k. Vil­ka­viškio r.

Akademi­ja

Akadèmi­ja (1), mstl. Kėdai­nių r.

Akies pelkė

Akiẽs pélkė, plk. Vil­niaus r.

Akinė Sala

Akìnė Salà (4), plk. Varėnos r.

Aklasis ežeras

Aklàsis ẽžeras, plk. Jo­na­vos r.

Aklasis Ežeras 2

Aklàsis Ẽžeras (3b), k. Šilų sen., Jonavos sav.

Aklis 3

Ãklis (2), ež. Rokiškio r.

Ak­mena

Ak­menà (3b), ež. Trakų r.; up. (Danės aukštu­pys) Kre­tin­gos r.

Akmenė

Akmẽnė (2), mst.

Ak­menynai

Ak­menýnai (1), k. Marijampo­lės r.

Ak­menynė

Ak­menỹnė (2), k. Šalčininkų r.

Ak­muo

Ak­muõ (3b), k. Varėnos r.

Ak­nyks­tė­lis

Ak­nyks­tė̃­lis (2), ež. Ute­nos r.

Alanta

Alantà (3b), mstl. Molėtų r.

Alan­tas

Ãlan­tas (1), up., Mi­ni­jos kr., Kre­tin­gos r.

Alaušai

Alaušaĩ (3b), ež. Molėtų r.

Alaušas

Ãlaušas (3b), ež. Anykščių, Utenos r.

Aldikis

Aldìkis (2), ež. Švenčio­nių r.

Alėjai

Alėjaĩ (3), k. Ra­sei­nių r.

Alek­san­dra­vėlė

Alek­san­dra­vė̃lė (2), k. Ro­kiškio r.

Alek­san­drija

Alek­san­drijà (2), k. Skuo­do r.

Aleksotas

Aleksótas (1), Kau­no mst. da­lis

Aliai

Ãliai (2), plk. Švenčio­nių r.

Alinavos pelkė

Alinãvos pélkė, plk. Pa­nevėžio r.

Alionys

Aliónys (3), k. Šir­vintų r.

Alytus

Alytùs (4), mst., aps. ir r. c.

Ali­zava

Ali­zavà (2), mstl. Ku­piškio r.

Alkiškiai

Al̃kiškiai (1), k. Ak­menės r.

Alkos-Erlos pelkė

Alkõs-Érlos pélkė, plk. Skuo­do r.

Alksnas

Al̃ksnas (2), ež. Ig­na­li­nos, Ute­nos, Za­rasų r.

Alksn­ėnai

Alksn­ė́nai (1), k. Plungės r.; mstl. Vil­ka­viškio r.

Alksninė

Alksnìnė (2), k. Vil­ka­viškio r.

Alksniu­piai

Al̃ksniu­piai (1), k. Rad­vi­liškio r.

Alma­jas

Al̃ma­jas (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Alnis

Álnis (1), ež. Molėtų r.

Alovė

Ãlovė (1), k. Aly­taus r.

Al­sakys

Al­sakỹs (3b), ež. Trakų r.

Alsėdžiai

Alsė́džiai (1), mstl. Plungės r.

Al­seta

Al­setà (3b), ež. Ro­kiškio r.

Al­suodis

Al­suõdis (2), ež. Ute­nos r.

Alšakis

Al̃šakis (1), up. Ra­sei­nių r.

Alšėna

Alšė́na (1), up. Pa­nevėžio r.

Alšėnai

Alšė́nai (1), k. Kau­no r.

Alšia

Alšià (4), ež. Prienų r.

Alšyčia

Alšyčià (2), up. Prienų r.

Altoniškiai

Altõniškiai (1), k. Kau­no r.

Aluonos pelkė

Aluonõs pélkė, plk. Trakų r.

Alvitas

Alvìtas (2), k. Vil­ka­viškio r.

Amaliai

Amãliai (2), Kau­no mst. da­lis; k. Šiau­lių r.

Amalva

Amalvà (3b) // Amal­võs pãlios (2), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Amal­vas

Ãmal­vas (3b), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Amelis 4

 

Anapo­lis

Anãpo­lis (1), k. Ro­kiškio r.

Ančia

Ánčia (1), ež. Laz­dijų r.; up., Šešuvies dš., Ra­sei­nių r.

Anciškis 5

Añciškis (1), k. Kėdai­nių r.

An­drioniškis

An­drióniškis (1), mstl. Any­kš­čių r.

Anglelis

Anglẽlis (2), ež. Švenčio­nių r.

Anykščiai

Anýkščiai (1), ež. Trakų r.

Anykščiai

Anykščiaĩ (3), mst., r. c.

Anykštis

Anýkštis (1), ež. Trakų r.

Antakal­nis

Antãkal­nis (1), k. Trakų r.; Vil­niaus mst. da­lis

Antalieptė

Antãlieptė (1), mstl. Ku­piškio r.*

An­tanavas

An­tanãvas (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

An­tašava

An­tašavà (2), mstl. Ku­piškio r.

An­ta­vi­liai

An­ta­vi­liaĩ (3b), Vil­niaus mst. da­lis

Antazavė

Antãzavė (1), k. Za­rasų r.

Antkop­tis

Ántkop­tis (1), k. Klaipėdos r.

Ant­var­dė

Ant­var­dė̃ (3b), up., Mi­tu­vos kr., Jur­bar­ko r.

Anužiai

Anužiaĩ (3b), k., ge­lež. st. Klai­pė­­dos r.

Apaščia

Apaščià (3b), up., Ne­munėlio kr., Biržų r.

Api­ritys

Api­ritỹs (3b), ež. Za­rasų r.

Apyta­lau­kis

Apýta­lau­kis (1), k. Kėdai­nių r.

Apyvardė

Apývardė (1), up., Drūkšos dš., Ig­na­li­nos r.

Apsingė

Apsìngė (1), up., Ne­mu­no dš., k. Varėnos r.

Apsingė, Apsingis 6

Apsìngė (1) // Apsìngis (1), ež. Aly­taus r.

Apšė

Ãpšė (2), up., Bar­tu­vos dš., Skuo­do r.

Ap­teka

Ap­tekà (3b), up., Juo­dos dš., Pa­nevėžio r.

Apuolė

Apuõlė (2), k. Skuo­do r.

Apu­si­nas

Ãpu­si­nas (1), up., Šešuvies kr., Ra­sei­nių r.

Apušys 7

Apušỹs (3b), ež. Kelmės r.

Apva­la­sai

Ãpva­la­sai, Ãp­va­lio­jo, ež. Ro­kiškio r.

Ap­var­dai

Ap­var­daĩ (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Arinas

Arìnas (2), ež. Molėtų r.

Arioga­la

Arióga­la (1), mst. Ra­sei­nių r.

Aris­tava

Aris­tavà (2), k. Kėdai­nių r.

Armališkės

Armãliškės (1), k. Kau­no r.

Arma­niškiai

Árma­niškiai (1), k. Kau­no r.

Armelis

Armẽlis (2), ež. Za­rasų r.

Ar­mena

Ar­menà (3b), up., Ne­mu­no dš., Jur­bar­ko r.

Ar­meniškiai

Ar­menìškiai (2), k. Jur­bar­ko r.

Ar­nionys

Ar­niónys (3), k. Molėtų r.

Ar­vy­dai

Ar­vy­daĩ (3a), k. Vil­niaus r.

Asal­nai

Asal­naĩ (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Asa­vas

Ãsa­vas (3b), ež. Za­rasų r.

Asa­vė­lis

Asa­vė̃­lis (2), ež. Za­rasų r.

Asdrės pelkė

Ãsdrės pélkė, plk. Trakų r.

Asė­kas

Asė̃­kas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Asiūklės pelkė

Asiū̃klės pélkė, plk. Vil­niaus r.

Asonas

Asõnas (2), ež. Trakų r.

Astra­vas

Ã̃stra­vas (3b), Biržų mst. da­lis

As­veja

As­vejà (3b) // Du­bin­gių̃ ẽžeras, ež. Vil­niaus, Molėtų, Švenčio­nių r.

Ašminta

Ašmintà (3b), k. Prienų r.

Aštrioji Kirsna

Aštrióji Kirsnà (4), k. Laz­dijų r.

Ašva

Ašvà (4), up., Va­daks­ties kr., Mažei­kių r.; up., Vei­viržio kr., Šilutės r.

Ašvinė

Ašvìnė (2), up., Virčiu­vio kr., Jo­niškio r.

Atesys

Atesỹs (3b), ež. Aly­taus r.

Atkočiai

Atkõčiai (2), k. Uk­mergės r.

At­mata

At­matà (3b), up., Ne­mu­no atša­­­­­­­­ka,Ši­lutės r.

Audenis

Audẽnis (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Audra

Audrà (4), up., į Sartų ež., Rokiš­kio r.

Audrelis

Audrẽlis (2), ež. Ro­kiškio r.

Aud­ru­vė

Aud­ru­vė̃ (3a), up., Virčiu­vio kr., Jo­niškio r.

Au­ga­lai

Au­ga­laĩ (3a), k. Vil­ka­viškio r.

Au­jė­das

Au­jė̃das (2), ež. Kaišia­do­rių r.

Aukrakštis

Aũkrakštis (1), ež. Aly­taus r.

Aukspirta

Aukspìrta (1), up., Šešupės dš., Ša­kių r.

Auksūdys

Auksūdỹs (3a), k., ge­lež. st. Mažei­­­­­­­­­­­kių r.

Aukštadva­ris

Aukštãdva­ris (1), mstl. Trakų r.

Aukštaičiai  [11], [12]

Aukštaĩčiai – žr. Aukštaitijà

Aukštaitija [11], [12]

Aukštaitijà (2) // Aukštaĩčiai (2), etn. sr., aukštaičių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.

Aukštasis tyras

Aukštàsis týras (1), plk. Plun­gės r.

Aukštel­kai

Aukštel­kaĩ (3a), k. Rad­vi­liškio r.

Aukštelkė

Áukštelkė (1), k. Šiau­lių r.

Aukštieji Pa­ne­riai

Aukštíeji Pa­ne­riaĩ – žr. Pa­ne­riaĩ

Aukštieji Šančiai

Aukštíeji Šánčiai – žr. Šánčiai

Aukštiškiai

Aukštìškiai (2), k., ge­lež. st. Kel­­­mės r.

Aukštojas8

Aukštójas, aukščiausioji Lietuvos vieta Vilniaus r.

Aukštoji Gervė9

Aukštóji Gérvė (1), up., Apaščios dš., Biržų r.

Aukštoji Pa­nemunė

Aukštóji Pa­nemùnė (2), Kau­no mst. da­lis

Aukštoji plynia

Aukštóji plýnia (1), plk. Šiau­lių r.

Aukštu­ma­la

Áukštu­ma­la (1), plk. Šilutės r.

Aukštupė­nai

Aukštupė́­nai (1), k. Ku­piškio r.

Aukštu­piai

Áukštu­piai (1), k. Tau­ragės r.

Aukštutiniai Suvalkėliai

Aukštutìniai Su­val­kė̃­liai (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

Aunuva

Áunu­va (1), up., Ven­tos kr., Kelmės r.

Aunuvėnai

Áunuvėnai (1), k. Kelmės r.

Au­sieniškės

Au­siẽniškės (1), k. Trakų r.

Auslas

Aũslas (2), ež. Za­rasų r.

Aušra

Aušrà (4), k. Kėdai­nių r.

Avikal­nio ragas

Avìkal­nio rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Avilaitis

Aviláitis (1), ež. Za­rasų r.

Avi­liai

Avi­liaĩ (3b), k. Za­rasų r.

Avilys

Avilỹs (3b), ež. Za­rasų r.

Avinuosta10

Avinuostà (3), k. Zarasų r.

Avinuos­to pelkė

Avinúos­to pélkė, plk. Za­rasų r.

Avirė

Avìrė (2), up., Ne­mu­no kr., Laz­dijų r.

Aviris

Avìris (2), ež. Laz­dijų r.

Avižieniai

Avižiẽniai (2), k. Vil­niaus r.

Avižliai

Avìžliai (2), k. Ak­menės r.

Avižlys

Avižlỹs (3b), up., Ven­tos kr., Ak­menės r.

Azagis

Azãgis (2), ež. Laz­dijų r.

Ažytė

Ažýtė (1), up., Šušvės dš., Kėdai­nių r.

Ažytėnai

Ažýtėnai (1), k. Kėdai­nių r.

Ažpur­viai

Ažpur­viaĩ (3b), k., ge­lež. st. Klai­pėdos r.

Ažulan­kos pelkė

Ažùlan­kos pélkė, plk. Molėtų r.

Ažulaukė

Ažùlaukė (1), k. Vil­niaus r.

Ąžuolų Būda

Ąžuolų̃ Būdà (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Ažuožeriai

Ažúožeriai (1), k. Anykščių r.

Ažušilės kalnas

Ažùšilės kálnas // Bū̃da­kal­nis (1), kln. Švenčio­nių r.

Ažvintaitis

Ažvintáitis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Ažvintis

Ažvìntis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

 


* Tikslintina lokalizacija: Antalieptė yra ne Kupiškio, o Zarasų r.

[1] Išbraukta (išnykęs objektas).

[2] Įrašyta dėl rašybos greta ež. Aklasis ežeras.

[3] Tikslinama norma – anksčiau buvusi Oklis dab. pripažinta tarmine.

[4] Išbraukta.

[5] Buv. Añčiškis.

[6] Buv. Apsìngis (1).

[7] Tikslinamas buv. Epušis.

[8] Įrašyta 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109), žr. kons. įrašą Aukštojas

[9] Įrašyta 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109).

[10] Įrašyta 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109).

[11] Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).

[12] 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. N-1 (150) pakeitimai: išbrauktas variantas Aukštaičiai, prie Aukštaitija nurodyta „etnogr. reg.“