Spausdinti

 

Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų (juridinių asmenų)
pavadinimų sudarymą reglamentuojantys
TEISĖS AKTAI

 

  • Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262), žr. 2.40 str.1
  • Valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr.15-344, 2002, Nr. 68-2760), žr.16 str.2
  • Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) (Žin., 2004, Nr. 27-867; Žin., 2013, Nr. 37-1836), žr. aktualią redakciją

 

__________________________________
 

1 CIVILINIS KODEKSAS (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas

1. Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę.

2. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio.

3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.

2 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS (Žin., 1995, Nr. 15-344)

16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų taisyklių.

Pastabas ir komentarus prašom rašyti adresu aurelija.dvylyte@vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2020 m. sausį.