Spausdinti

      Konsultacijos dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms VĮ Registrų centrui teikiamos nuo 2013 m. gegužės 1 d. Dauguma pavadinimų įvertinami teigiamai. Didžiajai daliai neigiamai įvertintų pavadinimų tereikia minimalių pataisų – atsižvelgti į elementariuosius rašybos reikalavimus. Siekiant padėti jų išvengti, toliau teikiami neigiamo vertinimo pavyzdžiai ir galimi jų taisymo sprendimai.

      Dėl pavadinimų taisyklingumo galima kreiptis kalbos konsultacijų tel. (8 5) 272 4520 arba užduoti klausimą raštu per Kalbos konsultacijų banką.

___________________________ 
 

     1. RAŠYBOS KLAIDOS

     1.1. Bendrinės kalbos normų neatitinka be lietuviškų diakritinių ženklų pateikti pavadinimai (šveplai parašyti), pvz.:

viesoji istaiga veltunas (turi būti viešoji įstaiga „Veltūnas“), „Virtuve visiem“ (turi būti „Virtuvė visiems“), MB „Automobiliu remontas“ (turi būti MB „Automobilių remontas“), MB „Mazoji drabuzine“ (turi būti MB „Mažoji drabužinė“), „Geotermine siluma“ (turi būti „Geoterminė šiluma“), Rytu holistine mokykla (turi būti Rytų holistinė mokykla), Skolu isieskojimo inspekcija (turi būti Skolų išieškojimo inspekcija).

     1.2. Netinkamais laikomi pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz.:

UAB „Papludimio sporto šakų arena“ (turi būti UAB „Paplūdimio sporto šakų arena“), MB „Minijos paribis“ (turi būti MB „Minijos paribys“), UAB Lastelių bankas(turi būti UAB Ląstelių bankas), VšĮ sveikatingumo ir sporto centras „Ažuolas“ (turi būti VšĮ sveikatingumo ir sporto centras „Ąžuolas“), MB „Greitąsukis“ (turi būti MB „Greitasukis“), UAB Baltijos alijansas (turi būti UAB Baltijos aljansas), Memelio turgus“ (turi būti „Mėmelio turgus“), UAB „Transporto baltija“ (turi būti UAB „Transporto Baltija“).

     Turėtų būti paisoma žodžių rašymo kartu ir skyrium taisyklių, pvz.:

Pelno ir nepelno įmonių ir fizinių asmenų asociacija (turi būti Pelno ir ne pelno įmonių ir fizinių asmenų asociacija); IĮ „Nejuokai“ (turi būti IĮ „Ne juokai“), UAB „Jau nebedantis“ (turi būti UAB „Jau ne bedantis“), MB „Mududu“ (turi būti MB „Mudu du“). 

     Tarptautiniai dėmenys (auto-, stereo-, video, agro-, eko-, bio-, trans- ir pan.) pavadinimuose negali būti rašomi skyrium nuo greta esančio žodžio, pvz.:

MB „Stereogarsas“ – ne „Stereo garsas“UAB „Biotechnologijos“ – ne „Bio technologijos“MB „Dagrio autodalys“– ne „Dagrio auto dalys“, IĮ „Ekotransportas“ – ne „Eko transportas“, MB „Autorida“ – ne „Auto rida“IĮ „Neoprekyba“– ne „Neo prekyba“.      

     Skirtingus dalykus žymintys daiktavardžiai jungiami ne brūkšneliu, bet sudedamuoju jungtuku, pvz.:

UAB Europos-Azijos transporto grupė (turi būti UAB Europos ir Azijos transporto grupė), Lietuvos-Gruzijos forumas(turi būti Lietuvos ir Gruzijos forumas).

    Tarp žodžių, reiškiančių dvišalius santykius, rašomas ilgas brūkšnys (ne brūkšnelis), pvz.: 

MB „Rytų–vakarų prekyba“, UAB „Rytų–vakarų transportas“.

     Nenorminės rašybos žodžiais laikomi pavadinimai, kurių pirmoji dalis, žodžio „elektroninis“ santrumpa e., rašoma kartu su kitu dėmeniu arba prie jo jungiama brūkšneliu, pvz.:

E-taisykla (turi būti E. taisykla), „eMokymas“ (turi būti „E. mokymas“), „E-transportas“ (turi būti „E. transportas“),„Enaujienos“ (turi būti „E. naujienos“), „E-dalys“ (turi būti „E. dalys“).

 

     1.3. Įmonės teisinės formos santrumpa (jei statuso žodžiai trumpinami) turi būti taisyklinga. Pagrindinės santrumpos yra tokios:

uždaroji akcinė bendrovė (UAB), mažoji bendrija (MB), individualioji įmonė (), viešoji įstaiga (VšĮ). Dar gali būti akcinė bendrovė (AB), žemės ūkio bendrovė (ŽŪB), kooperatinė bendrovė (KB), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), valstybės įmonė (), savivaldybės įmonė ().

     1.4. Neigiamai vertinami be kabučių parašyti simboliniai (a) ir su kabutėmis pateikti tiesioginiai (b) pavadinimai, pvz.:

a) MB Giria (turi būti MB „Giria“), IĮ Montavimas (turi būti IĮ „Montavimas“), UAB Gudri žirafa (turi būti UAB „Gudri žirafa“), MB A. Nomgaudžio statyba (turi būti MB „A. Nomgaudžio statyba“), MB Loresta (turi būti MB „Loresta“), UAB Manetė (turi būti UAB „Manetė“), UAB Dabar (turi būti UAB „Dabar“), MB Visada pakeliui (turi būti MB „Visada pakeliui“), UAB Garantuotai (turi būti UAB „Garantuotai“), MB Kuti kuti (turi būti MB „Kuti kuti“), UAB Supakuota (turi būti UAB „Supakuota“), MB Augam (turi būti MB „Augam“), UAB Vedu (turi būti UAB „Vedu“), UAB Bankrutuoju pats (turi būti UAB „Bankrutuoju pats“);

b) MB „Užsienio kalbų centras“ (turi būti MB Užsienio kalbų centras), VšĮ „Menų gildija (turi būti VšĮ Menų gildija), UAB „Vito transporto kompanija“ (turi būti UAB Vito transporto kompanija), UAB „Rumšiškių autoservisas“ (turi būti UAB Rumšiškių autoservisas), IĮ „Grožio ir elegancijos studija“ (turi būti IĮ Grožio ir elegancijos studija), „T. Andziulio odontologijos klinika“ (turi būti T. Andziulio odontologijos klinika), „Lapių vaikų namų paramos fondas“ (turi būti Lapių vaikų namų paramos fondas), IĮ „Viktorijos artelė“ (turi būti IĮ Viktorijos artelė), VšĮ „Ląstelių bankas“ (turi būti VšĮ Ląstelių bankas), UAB „Kita galerija“ (turi būti UAB Kita galerija).

     1.5. Netaisyklingais laikomi didžiosiomis raidėmis parašyti pavadinimai (a), taip pat tie keliažodžiai, kurių ne pirmasis žodis parašytas didžiąja raide (b), arba vienažodžiai, jei viduryje žodžio yra didžioji raidė (c), pvz.:

a) UAB „KONIGLITA“ (turi būti UAB „Koniglita“), AB „STATMETRA“ (turi būti UAB „Statmetra“), AB ŽOLYNO VAISTINĖ (turi būti AB Žolyno vaistinė), UAB „VILNIAUS SALIUTAS“ (turi būti UAB „Vilniaus saliutas“), IĮ GVIDO SERVISAS (turi būti IĮ Gvido servisas);

b) AB Žalioji Vaistinė (turi būti AB Žalioji vaistinė), UAB „Elektros Vizija“ (turi būti UAB „Elektros vizija“), Aukštaitijos Agrocentras (turi būti Aukštaitijos agrocentras), UAB Verslo Sprendimų Grupė (turi būti UAB Verslo sprendimų grupė), MB Mobiliųjų Telefonų Taisykla (turi būti Mobiliųjų telefonų taisykla);

c) UAB „EDGarmas“ (turi būti UAB „Edgarmas“), UAB „MoVakas“ (turi būti UAB „Movakas“), MB „SaulMina“ (turi būti MB „Saulmina“), IĮ „INveska“ (turi būti IĮ „Inveska“).

        1.6. Mišraus tipo pavadinimuose, kuriuos sudaro tiesioginis ir simbolinis pavadinimai, prieš simbolinį einantis rūšinis pavadinimas pagal bendrąsias rašybos taisykles rašomas mažąja raide, pvz.:

UAB sporto klubas „Palanga“, VšĮ poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“, prekybos įmonė „Diakota“, odontologijos klinika „Gražių šypsenų namai“, UAB tiras „Pif paf“, MB studija „Minerva“.


     2. SUDARYMO KLAIDOS

     2.1. Pavadinimai, kuriuose vartojami įvairūs raidžių ir skaičių deriniai, yra neteiktini, pvz.: 

UAB „63 GL“, MB 82KL, AB „123“, AB „MTS-5“, MB „Forumas 4“.

     Pagal Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalį pavadinimuose galimos tik visuomenėje nusistovėjusios (visuotinai suprantamos) santrumpos (pvz., LT, IT, ES, NT, Ko, LT, ct ir pan.).

     Skaitmuo pavadinime galimas tik tada, kai jis eina pažyminiu („33 laipteliai“„7 meno dienos“, „101 automobilis“), kai į juridinio asmens pavadinimą įeina adresas (Vytauto g. 4 namo savininkų bendrija), skaičiais gali būti pasakoma data (ją galima laikyti nusistovėjusia santrumpa), pvz., VšĮ „Muzikos festivalis 2013, į pavadinimą gali būti įtraukiamas telefono numeris (IĮ „Taksi 211 211“).

     2.2. Pavadinimas vertinamas neigiamai, jeigu jis sudarytas iš nebūdingų lietuvių kalbai raidžių derinių, pvz.: 

„Elegua“ (galėtų būti „Elegva“, „Elega“ ar pan.), „Baltea“ (galėtų būti „Baltėja“), „Maryoka“ (galėtų būti „Marioka“ ar„Marijoka“), „Inmeus“ (galėtų būti „Inmedus“„Inmekus“„Inmėjus“ ir kt.), „Boyras“ (galėtų būti „Boiras“), „Timea“(galimas pavadinimas „Timėja“), UAB „Iurkola“ (galėtų būti „Jurkola“), MB „Askella“ (gali būti „Askela“), UAB „Mamonna“ (gali būti „Mamona“), UAB „Ossia“ (gali būti „Osia“) ir pan.

       2.3. Bendrinės kalbos normų neatitinka pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje. Dažniausiai tokius gramatiškai nesuderintus junginius sudaro dirbtinio ir bendrinės kalbos žodžių vardininkai, pvz.:

„Adaira inžinerija“ (turi būti „Adairos inžinerija“), „Tumosa technologijos“ (turi būti „Tumosos technologijos“), „Sigma elektronika“ (turi būti „Sigmos elektronika“), „Tulega grupė“ (turi būti „Tulegos grupė“), „Adaira investicijos“ (turi būti„Adairos investicijos“), „Megalit grupė“ (gali būti „Megalito grupė“, „Megalitos grupė“„Megalitaus grupė“ ar pan).

     Prie gramatiškai nesuderintų priskiriami ir kai kurie pavadinimai su asmenvardžiais. Kai asmenvardis vartojamas junginyje, galūnės būtinos (jos pridedamos pagal 1997-06-19 VLKK nutarime Nr. 60 nustatytas taisykles), todėl tokie pavadinimai, kaip Stanislav Kaloshin IĮ, Maksim Gnip IĮ, taip pat laikomi gramatiškai nesuderintais junginiais. Turi būti Stanislavo Kaloshino IĮMaksimo Gnipo IĮ. Kas kita, kai asmenvardis vartojamas kaip simbolinis pavadinimas (pavadinimai IĮ „Stanislav Kaloshin“IĮ „Maksim Gnip“ yra taisyklingi). 

     2.4. Kai pavadinimas sudaromas su terminu, turi būti vartojamos įvardžiuotinės būdvardžių ir dalyvių formos, pvz.: 

Alternatyviųjų (ne alternatyviųdegalų automobilių asociacijaPavojingųjų (ne pavojingųatliekų tvarkymo asociacija, UAB „Nekilnojamasis turtas“ (ne nekilnojamas), UAB „Pasyviųjų namų statyba“ (ne pasyvių). 


     3.  NETEIKTINA LEKSIKA 

     3.1. Bendrinės kalbos normų neatitinka pavadinimai, kuriuos sudaro vieni kitų kalbų žodžiai arba kitų kalbų žodžiai kartu su lietuviškais, pvz.: 

MB „If we do“, UAB „Wind“; „Vilnius transport“, „Giliara solutions“.

     Kaip nelietuviški pavadinimai vertinami ir begalūniai dirbtiniai žodžiai, pvz.: 

UAB „Jures“, „Mengit“, IĮ „Aseco“.

     3.2. Neteiktini pavadinimai, kuriuos sudaro svetimybės, žargoniniai žodžiai ir pan.: 

IĮ „Gerbūvio valdos“, MB „Du monai“, UAB Puikusis holdingas, UAB „Tasma“, UAB „Automarketas“, MB „Aptieka LT“, VšĮ Loghino kniharnia, UAB „Furnibiznis“, MB „Bizniukas“, UAB „Milos holdingas“, UAB „Taimeris“, UAB „Stroika“, MB „Oregano pica“, IĮ „Mažasis kudliukas“, MB „Kompas“, UAB „Europos ofisas“, MB „Aukštaitijos bravorai“, UAB „Jūsų distributorius“, MB „Dyvai“. 

     3.3. Bendrinės kalbos požiūriu neteiktini kaip fonetinės tarmybės užrašyti pavadinimai, pvz.: 

VšĮ „Apuoks“ (žem. apuoks – bendrine kalba apuokas), VšĮ „Žemaitoks“ (bendrine k. žemaitukas), MB „Skouda kvietka“(bendrine k. Skuodo gėlės (žiedaipuokštės).


     4. SKYRYBOS KLAIDOS

     4.1. Kableliu atskiriama teisinė forma, nurodoma po simbolinio ar tiesioginio pavadinimo, pvz.: „Ragutis“, AB; Jaukus knygynas, MB. Rišliame tekste kablelis vartotinas ir po santrumpos (raidės MB, UAB, VšĮ ir kt. skiriamos kaip priedėliai).

Plačiau žr. Ar galima teisinę formą nurodyti po įmonės pavadinimo?

     4.2. Sudarant pavadinimus turi būti paisoma bendrųjų skyrybos taisyklių, pvz., pavadinimą sudarančios vienarūšės sakinio dalys be jungtukų, kreipiniai turi būti skiriami kableliais:

„Importas eksportas“ (turi būti „Importas, eksportas“, „Importas ir eksportas“), „Na, pagauk“, „Mama, aš sergu“,„Labas, Mėnuli“.

     Be skyrybos ženklų gali būti rašomi pavadinimai, kuriuos sudaro samplaikos, pvz.:

„Labai labai“, „Fokus pokus“, „Eni beni“, „Gera gera“, „Gardu gardu“.
 

 

Sukurta 2013-08-05. Paskutiniai pakeitimai 2015-02-11.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.