Spausdinti

      Du pirmi Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo Žodyno klaidų papunkčiai – 1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“ – pripažinti netekusiais galios 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152). Šiuose papunkčiuose teiktos svetimybės netapo vartotinais žodžiais. Šie žodžiai perkelti į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013). Nuo šiol skolintos leksikos normos bus teikiamos „Kalbos patarimų“ knygoje, kurioje patogiau pildyti ir tikslinti skolinių atitikmenis, grupuoti skolinius pagal aktualumą.


      Klaidos (neteiktini vertiniai ir žodžių ir junginių reikšmės klaidos) pateikiamos surūšiuotos, kairėje pusėje – klaida, dešinėje – taisinys ir pavyzdžiai. Kaip kalbos patarimų leidiniuose įprasta, po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas variantas. Teiktinų variantų kai kuriais atvejais gali būti ir daugiau, nei nurodyta dešinėje.

     Daugiau informacijos apie žodžių vertinimą lietuvių kalbos normų atžvilgiu žr. Kalbos konsultacijų banke: žyma leksika, žyma neteiktina svetimybė