Spausdinti

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas (patvirtintas 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68; Žin., 1998, Nr. 18-445) – vienas žinomiausių Kalbos komisijos nutarimų.

Šiame nutarime klaidos pateikiamos surūšiuotos, kairėje pusėje – klaida, dešinėje – taisinys ir pavyzdžiai. Kaip kalbos patarimų leidiniuose įprasta, po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas variantas. Teiktinų variantų kai kuriais atvejais gali būti ir daugiau, nei nurodyta dešinėje. Svarbiausia – išvengti klaidų!

Du pirmi papunkčiai (1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“) 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152) pripažinti netekusiais galios.

 


(Plačiau apie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo sudarymą, pakeitimus ir taikymą žr.: „Gimtoji kalba“, 2014, nr. 2, p. 18–26; PDF , 59 KB.)