Spausdinti

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas (patvirtintas 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68; Žin., 1998, Nr. 18-445) – vienas žinomiausių Kalbos komisijos nutarimų. Darantys tokių klaidų, kaip ir nesilaikantys kitų VLKK nutarimų, rizikuoja būti nubausti Valstybinės kalbos inspekcijos 86–434 eurų bauda pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Čia klaidos pateikiamos surūšiuotos, kairėje pusėje – klaida, dešinėje – taisinys ir pavyzdžiai. Kaip kalbos patarimų leidiniuose įprasta, po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas variantas. Teiktinų variantų kai kuriais atvejais gali būti ir daugiau, nei nurodyta dešinėje. Svarbiausia – išvengti klaidų!

Du pirmi papunkčiai (1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“) 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152) pripažinti netekusiais galios.

 


(Plačiau apie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo sudarymą, pakeitimus ir taikymą žr.: „Gimtoji kalba“, 2014, nr. 2, p. 18–26; PDF , 59 KB.)